Happen en Stappen in Woltersum

Een rondgang door Woltersum langs vijf informatiepunten waar bewoners zich konden laten informeren over plannen voor het dorp. Afgelopen zaterdag vond in Woltersum Happen en Stappen plaats.

Er is 2,6 miljoen euro beschikbaar voor dorpsvernieuwing van het dorp, dat sinds 2019 deel uitmaakt van de gemeente Groningen. De vernieuwing kan gaan over wonen en versterking, duurzaamheid, cohesie, verkeer, openbare ruimte en de nieuwe school.

Tijdens Happen en Stappen konden mensen bijvoorbeeld handgemaakte watergruwel krijgen, informatie krijgen over het waterbeheer in het dorp en zich laten informeren over de wandelroutes rondom het dorp.

De plannen die gepresenteerd werden zijn gemaakt in een samenwerking tussen de bewoners van het dorp en een projectteam van de gemeente. “Woltersum is sowieso een dorp waarbij mensen heel betrokken zijn, het is ook belangrijk dat de plannen echt met elkaar worden bedacht”, aldus projectleider Mayke Zandstra.

Deel dit artikel: