Gemeente ruimt graven op begraafplaats De Eshof in Haren

nieuws
Foto: Willemjans via WikiMedia Commons (CC 3.0)

Vanaf half februari worden op begraafplaats De Eshof aan de Rijksstraatweg in Haren 48 oude graven geruimd. De komende jaren worden op De Eshof ook andere oude graven met verlopen rechten geruimd.

De graven, daterend uit de jaren zestig, worden geruimd omdat de rechten en huren op de graven verlopen zijn. De gemeenteraad van de voormalige gemeente Haren besloot in 2016 om de graven te ruimen. De gemeente wil hiermee ook in toekomst voldoende begraafruimte in Haren behouden. De te ruimen graven liggen verspreid over de begraafplaats. Na de werkzaamheden worden de stoffelijke resten in een verzamelgraf op De Eshof gelegd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf en beginnen tussen half en eind februari. De ruiming duurt naar verwachting ongeveer vier weken.

Deel dit artikel: