Studentpromovendi RUG eisen stopzetten experiment promotieonderwijs

nieuws

Studentpromovendi van de Rijksuniversiteit eisen de stopzetting van het experiment Promotieonderwijs. Daartoe publiceerden ze dinsdagochtend een manifest op de website van het Promovendi Netwerk Nederland.

Volgens de promovendi aan de RUG heeft het experiment veel nadelen voor hen. Het inkomen van de studenten is lager dan dat van normale promovendi. Daarnaast hebben ze minder arbeidsrechtelijke bescherming. Volgens de studentpromovendi zijn de beloofde voordelen uitgebleven.

Daarom willen zij, naast stopzetting van het experiment, ook een werknemersstatus en compensatie voor de tijd die zij als studentpromovendi werkzaam zijn geweest. Het manifest en de mogelijkheid om deze te ondertekenen vindt u hier.

In 2016 startte het  beleidsexperiment waarin het voor Nederlandse universiteiten mogelijk werd gemaakt een beperkt aantal kandidaten te laten promoveren met een beurs uit het universitaire profileringsfonds.

Deel dit artikel: