Opnieuw demonstratie tegen verkoop Pepergasthuis

nieuws
Foto: Carola de Poel via Google Streetview

De bewoners van het Pepergasthuis en de Pepergemeenschap houden aanstaande maandag een protestdemonstratie tegen de verkoop van het Pepergasthuis. Op deze middag houdt de Autoriteit Wonen een hoorzitting over de verkoop van het gasthuis in het Cascadegebouw.

Op 12 november jongstleden zou de hoorzitting over verkoop van het Pepergasthuis plaatsvinden. De hoorzitting is toen uitgesteld, omdat de koper zich zou hebben teruggetrokken. Later meldde Lefier dat de verkoop alsnog door gaat. Lefier wil van het pand af, omdat het te duur is in onderhoud.

Bij de gemeente en vele betrokkenen bestaat de vrees dat de cultuurhistorische betekenis van het gasthuis verdwijnt en dat er in de toekomst geen sprake meer is van sociale huurwoningen.

De protestdemonstratie begint dinsdag rond 13.15 uur bij het Pepergasthuis en eindigt op het Cascadeplein.

Deel dit artikel:

 1. De hoorzitting is a.s maandag om 15.00 uur.

  https://petities.nl/petitions/het-pepergasthuis-mag-alleen-worden-verkocht-aan-het-groninger-monumenten-fonds?locale=nl

  TEKEN! DOEN!

  —-
  Ik heb wat documentatie ingezien.

  1.
  De KAR (Klant Advies Raad – Lefier) heeft een positief advies gegeven.
  Maar de KAR weigert dit advies aan de belanghebbende bewoners te geven!

  2.
  Op de Lefier’s informatieavond (geen inspraakavond !) met de belanghebbende bewoners, deelde Lefier mee dat er een koper was.
  Zeer waarschijnlijk was de (voorlopige) koopovereenkomst toen al getekend.
  De bewoners werden dus – simpelweg – geconfronteerd met een voldongen feit!

  3.
  Het lijkt erop dat niet alleen al de belanghebbende bewoners zijn gepasseerd.
  Maar dat OOK (of zelfs) de Autoriteit Woningcoöperaties (Aw) is gepasseerd.
  Omdat Lefier VOORAF met hen had moeten overleggen.
  En niet pas NA een voldongen feit.

  Mevrouw Kiki

  ===

  Onderstaande juridische info gaat over de betrokkenheid van de Aw bij fuseren.
  Dus – logischer wijze – OOK bij verkoop van sociaal naar commercieel!

  https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringen-autoriteit-woningcorporaties/fusies-en-splitsingen-woningcorporaties-en-aangegane-verbindingen

  Fuseren met een woningcorporatie BUITEN de eigen woningmarktregio
  mag alleen als u DUIDELIJK MAAKT
  dat die fusie MEER in het belang van de volkshuisvesting is
  dan een fusie binnen de eigen woningmarktregio (Woningwet, art. 53, lid 4).

  Vraag in zo’n geval NIET alleen de Aw om goedkeuring VOOR de fusie,
  maar vraag OOK ontheffing bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op grond van artikel 41c van de Woningwet.

  Wij adviseren u EERST een oriënterend gesprek te voeren met de Aw en BZK.

 2. Er zou eerst op dinsdag 12 november 2019 een hoorzitting van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) plaatsvinden. In Groningen aan het Cascadeplein. Niet op 12 oktober 2019, zoals in bovenstaand OOG-artikel abusievelijk vermeld staat.

  Zie verder:

  https://www.oogtv.nl/2019/11/verkoop-pepergasthuis-gaat-niet-door-verkoper-blaast-de-verkoop-af/

  Voor de loopdemonstratie naar het Cascadeplein: op maandag 9 december 2019 om 13:30 uur verzamelen in de hal van het Pepergasthuis. Of buiten bij de waterpomp.

  Iedereen kan meedoen, maar zeker de meer dan 8000 ondertekenaars van de petitie van de heer Bram de Vink.

 3. De vraag is hoe het nieuws over de demonstratie grote aantallen potentiële demonstranten bereikt.
  Zoiets werkt het beste via snelle social media als Facebook en Twitter.
  Anders dreigt er een ‘sneu’ aantal demonstranten te staan.
  Dus mensen van de organisatie, snel, breed en veel aan de slag!
  En veel succes!

  Ik ben er in elk geval bij.

 4. Aan de orde is: verkoop van sociale huurwoningen en maatschappelijk vastgoed.

  Zie:
  https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringen-autoriteit-woningcorporaties/verkoop-van-woningen-en-maatschappelijk-vastgoed

  Citaat van de Inspectie Leefomgeving en Transport:

  “Wanneer een woningcorporatie onroerende zaken verkoopt, kan maatschappelijk vermogen weglekken. Daarnaast kan dit schade toebrengen aan de huurdersbelangen. Om deze weglek en schade zoveel mogelijk te beperken bestaat specifieke regelgeving. Deze regelgeving stelt dat u voor bepaalde verkopen vooraf goedkeuring moet vragen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).”

 5. Vanmiddag kreeg ik als ondertekenaar van de petitie, getiteld: “Het Pepergasthuis mag alleen worden verkocht aan het Groninger Monumenten Fonds”, het volgende (derde) voortgangsbericht:

  “Op maandag 9 december om 15:00 uur zal de hoorzitting van de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) over de verkoop van het Pepergasthuis worden gehouden. Het bezwaarschrift van de gemeente Groningen tegen de verkoop wordt behandeld. Namens de gemeente zal, onder anderen, wethouder Roeland van der Schaaf acte de présence geven. Bewoners, leden van de OVG en de lokale pers zullen ook aanwezig zijn.

  De betoging tegen de verkoop die wij als bewoners en leden van de OVG willen houden, is meeverhuisd naar 9 december. Ook u als ondertekenaar bent van harte welkom om uw proteststem te laten horen en u bij ons aan te sluiten. Wij hebben een stuk of 25 protestborden klaarliggen en ook zijn er flyers beschikbaar die aan het publiek kunnen worden uitgedeeld.

  De betoging begint om 13:30 uur en de startlocatie is het Pepergasthuis (Peperstraat 22). Vandaar zal er worden gelopen naar het Cascadeplein. Hierbij volgen we de route: Kleine Peperstraat, Zuiderdiep, Stationsstraat, Eeldersingel, Cascadeplein. De betoging zal rond 15:00 uur worden beëindigd als de zitting begint.

  Wij hopen op een goede opkomst!

  Vriendelijke groeten,

  Bram de Vink (petitionaris en beheerder Pepergasthuis)

  Ben Hanewinkel (petitionaris en voorzitter bestuur stichting Oecumenische Vieringen Groningen)”

  Einde citaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *