Bewoners Oosterparkwijk hebben hun keuze gemaakt

nieuws
Foto: Heesterpoort in de Oosterparkwijk - maps.google.nl

Bewoners van de Oosterparkwijk hebben uit een lijst van 23 suggesties elf ideeën gekozen die de komende tijd in de wijk uitgevoerd gaan worden.

De afgelopen maand hebben meer dan duizend wijkbewoners gestemd over ideeën die waren ingediend bij de Coöperatieve Wijkraad. Die heeft in totaal 25 duizend euro te besteden. Ideeën die uitgevoerd gaan worden, zijn onder meer een AED en reanimatiecursus, bloemenvelden, eetbaar groen, een tafeltennistafel en aanpassing van de speeltuin aan het Kooijkerplein.

De ideeën die gekozen werden, zijn terug te vinden op de website cooperatievewijkraad050.nl.

Deel dit artikel: