Hoe Ella Vogelaar (69) de Korrewegwijk en De Hoogte op de kaart zette

nieuws
Foto: Unknown. Copyright holder of the picture is the Dutch State. - Rijksvoorlichtigsdienst. The Dutch government agency for information to the public and press, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2183709

Vogelaarwijken werden ze al snel genoemd. De wijken De Hoogte en De Korrewegwijk in de stad. Wijken die door voormalig minister Ella Vogelaar (PvdA) als probleemwijk werden gezien. Maandag overleed Vogelaar onverwachts. Ella Vogelaar werd 69 jaar.

“De Hoogte is één van de veertig wijken waar we de komende jaren aandacht aan gaan besteden”, vertelde minister Vogelaar voor de camera van OOG Tv. Het was maandag 19 mei 2008. Op een zonnige voorjaarsdag bracht de minister samen met wethouder Frank de Vries (PvdA) een bezoek aan de wijk. Niet voor het eerst, want een jaar eerder was ze ook al eens op visite geweest. “Het is fantastisch om te zien wat er in een jaar tijd gebeurt is. We staan hier op een plek waar een speeltuin is gerealiseerd, die hier vorig jaar nog niet was. Dus je kunt zeggen dat de eerste resultaten zichtbaar zijn.”

Tekst gaat verder onder het filmpje

‘Krachtwijken’ of ‘prachtwijken’
Ella Vogelaar was in het kabinet-Balkende IV minister van Wonen, Wijken en Integratie. Een functie die ze ruim anderhalf jaar bekleedde. Bekend werd ze met het aanwijzen van veertig Nederlandse probleemwijken. Op 22 maart 2007 presenteerde ze de lijst die ze ‘krachtwijken’ of ‘prachtwijken’ noemde. In de volksmond echter al snel Vogelaarwijk genoemd. Tijdens de kabinetsperiode werden er extra investeringen gedaan in deze veertig wijken om de sociale- en economische problemen die er speelden het hoofd te bieden. De bedoeling was om overheden en instanties samen te laten werken om de wijken weer bloeiend te krijgen.

Groningen is nu een stad zonder achterstandswijken
Ondanks dat de minister op 13 november 2008 aankondigde om af te treden, bleven de Korrewegwijk en De Hoogte op de radar van het kabinet staan. En met succes. De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de wijken. Zo heeft het buurtcentrum bijvoorbeeld een prominente rol gekregen, zijn de voorzieningen toegenomen en is daarmee ook de leefbaarheid in de wijken toegenomen. Vogelaar was na haar aftreden als minister actief bij woningcorporatie Mitros en ze was voorzitter van de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk. De laatste jaren leed Vogelaar aan depressies. De familie laat in een verklaring weten dat ‘ze zelf een einde aan haar leven heeft gemaakt’.

Heb jij hulp nodig?
Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via telefoonnummer 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en via de website 113.nl.

Deel dit artikel:

  1. Depressie is een vreselijke geestesziekte en triest voor deze PvdA dame dat ze deze niet kon overwinnen. De zelfmoord van Joost Zwagerman was ook zo’n triest geval.

  2. Erg ongepast van OOG om het trieste levenseinde van deze oud-minister te verbinden aan de uitspraak van de Groninger wethouder Van der Schaaf dat er in Groningen geen achterstandswijken meer zijn. Er zijn nog veel te veel arme, achtergestelde Groningers die depressief zijn en die oververtegenwoordigd zijn in bepaalde wijken in de Stad. Het valt haar te prijzen dat zij daar iets tegen wilde doen. Hou dus alsjeblieft op met het wegkijken van depressiviteit, daar bewijzen jullie helemaal niemand een dienst mee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *