“Geen incidenten rond gezichtsbedekkende kleding”

nieuws
Foto: Bernard Gagnon via WikiMedia Commons (CCY 1.0)

In Groningen en Drenthe hebben zich tot nu toe geen incidenten voorgedaan rond het verbod op gezichtsbedekkende kleding. Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van de fractie van de PVV.

De wet is per 1 augustus jl. in werking getreden, en de PVV wil weten of er inmiddels ervaring is opgedaan met de handhaving. Vervoerders hebben afgesproken incidenten omtrent reizigers met gezichtsbedekkende kleding te melden en te registreren. Tot nu toe zijn er in Nederland drie incidenten geweest, maar niet in Groningen en Drenthe.

De gemeente is niet van plan om maatregelen te nemen als vervoersbedrijven zich niet houden aan het boerka-verbod. Volgens het college hebben de vervoerbedrijven in samenspraak met de politie een werkwijze afgesproken die recht doet aan de bevoegdheid van partijen tot handhaving van de wet. Die handhaving is niet een bevoegdheid van de gemeente, maar van de politie.

Deel dit artikel: