Vrij onzichtbare fietsenstalling verplicht bij Nieuwe Markt, Poelestraat en Peperstraat

nieuws

Eind dit jaar gaat de fietsenstalling Nieuwe Markt onder Forum Groningen met ongeveer 1.200 stallingsplaatsen open. Boven de grond de fiets op de Nieuwe Markt e.o. parkeren mag niet.

De nieuwe kelder is dag en nacht open en kent een hoog serviceniveau met bijvoorbeeld bemensing, cameratoezicht en oplaadmogelijken voor e-bikes, meldt de gemeente. De fietsenstalling kan voor fietsers alleen worden bereikt via de Popkenstraat. ‘Dit betekent dat we extra goed moeten communiceren richting de potentiële gebruikers van de stalling. Fietsers moeten weten dat er een nieuwe fietsenstalling is, maar ook hoe ze er moeten komen’.

‘Ook op straat zelf moet duidelijk en structureel worden aangegeven hoe fietsers bij de ingang van de fietsenstalling, die op een vrij onzichtbare plek is gelegen, moeten komen. Daarom zetten we in op alternatieve vormen van bewegwijzering, banners, etc. Bovendien willen we de route naar de nieuwe fietsenstalling verwerken in het straatbeeld van de straten die in het kader van de binnenstadsvisie worden heringericht’.

Eén van de meest ingrijpende maatregelen is het instellen van een fietsparkeerverbod in de directe omgeving van de Nieuwe Markt, Poelestraat en Peperstraat. Om aan de juridische eisen te kunnen voldoen worden gestalde fietsen op en rond het plein gelabeld en na bepaalde tijd verwijderd en afgevoerd naar het AFAC Fietsdepot aan de Travertijnstraat. Voor fietsen die hier weer worden opgehaald, wordt € 25,– in rekening gebracht.

Op het moment dat de fietsenstalling Nieuwe Markt open gaat, wordt de stalling in de Peperstraat gesloten. De huidige fietsenstalling in de Oude Boteringestraat, onder de Openbare Bibliotheek, wordt eigendom van de Rijksuniversiteit Groningen.

Deel dit artikel: