RWS: “Paddepoelsterbrug komt niet terug, fietsbrug in 2021 gerealiseerd”

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

De Paddepoelsterbrug komt in haar huidige vorm niet terug en de negen meter hoge fietsbrug die er voor in de plaats komt kan vanaf 2021 gebruikt worden. Dat blijkt uit een brief van Rijkswaterstaat die in handen is van OOG Tv. Buurtbewoners reageren sceptisch: “van uitstel komt afstel”.

“Ik ben van mening dat ik met het herstellen van de verbinding over het Van Starkenborghkanaal met een tijdelijke hoge fiets- en voetgangersbrug en mogelijk een fietsvoetpont, een deel van uw ongemak verminder. Ik besef me dat deze situatie niet gelijk is aan de oorspronkelijke situatie. Echter, ik denk dat rekening houdend met alle belangen van zowel de scheepvaart op de vaarweg, als het kruisende verkeer, dit een evenwichtige oplossing is.” Met die alinea eindigt de brief van Rijkswaterstaat die ondertekent is door hoofdingenieur-directeur Erica Slump.

“Bestuurders betreuren het niet terugplaatsen”
De Paddepoelsterbrug werd vorig jaar september aangevaren door een schip. Dit gebeurde door een bedieningsfout. Na het ongeluk is Rijkswaterstaat samen met de gemeenten Groningen, Het Hogeland, Westerkwartier en provincie Groningen om tafel gegaan om te zoeken naar een structureel herstel van de brug en de verbinding. “De gemeenten en provincie hebben mij duidelijk gemaakt dat enkel werken aan een structurele oplossing geen effect heeft op de hinder op de korte termijn. Na overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat heb ik de bestuurders het voorstel gedaan om in plaats van de huidige Paddepoelsterbrug, de verbinding te herstellen met een tijdelijke hoge fiets- en voetgangersbrug. (…) De bestuurders betreuren het niet terugplaatsen van de oude Paddepoelsterbrug maar accepteren de afweging van de minister en dit voorstel.”

Tekst gaat verder onder de foto

De Paddepoelsterbrug werd in september vorig jaar aangevaren. Foto: Martin Nuver / 112Groningen

Verwijderen van oude brugdelen en verbreden van het kanaal
Volgens Rijkswaterstaat heeft er op 7 juni een afrondend bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Samengevat betekent dit dat het agentschap de komende periode aan de slag gaat met het verwijderen van de oude brugdelen van de Paddepoelsterbrug, het verbreden van het kanaal over een lengte van vierhonderd meter en het realiseren van een tijdelijke hoge fiets- en voetgangersbrug. Voor deze brug er ligt gaat Rijkswaterstaat eerst een onderzoek uitvoeren en gaat gekeken worden hoe de brug het beste ingepast kan worden. Dit zal medio 2020 gereed zijn waarna de aanbesteding gestart kan worden en de brug van 2021 gebruikt kan gaan worden. “Voor wat betreft de structurele oplossing ga ik aan de slag met de betrokken gemeenten en provincie om te zoeken naar de meest wenselijke oplossing.”

Scepsis bij buurtbewoners
Ondertussen zijn buurtbewoners niet blij met de ontwikkelingen. Vooral omdat deze te langzaam gaan en de brief van Rijkswaterstaat alleen maar voor onduidelijkheden zorgt. Het actiecomité Paddepoelsterbrug Terug vreest dat uitstel leidt tot afstel en dat de fietsbrug en een pontje zoethoudertjes zijn, waarbij een structurele oplossing verder weg lijkt dan ooit. De scepsis bij de buurtbewoners wordt versterkt door een besluit van de gemeente Groningen. Onlangs hebben zij de oversteek formeel gesloten verklaard via een zogenaamd verkeersbesluit. Het actiecomité heeft hier bezwaar tegen aangetekend.

Update
Dit artikel is op zondag aangepast waarbij er een reactie is toegevoegd van het actiecomité Paddepoelsterbrug Terug.

Deel dit artikel:

 1. de boodschap lijkt – na al die tijd – te komen uit een hele hoge russische of chinese ivoren toren. hier en daar wordt er nog iets betreurd door politici. al met al vind ik het schokkend.

 2. Zal mij benieuwen met wat voor ontwerp ze komen voor deze fietsbrug van 9m hoog. Verwacht een brug waar je als fietser niet kunt oprijden maar net zoals verderop bij de Korrewegbrug met een trap omhoog en omlaag moet, wat ik echt een gedrocht vindt. Want echt veel ruimte voor een oprijdbare brug voor fietsers is er niet volgens mij, en verwacht niet dat RWS, provincie en gemeente veel geld willen uittrekken voor deze overspanning.

 3. Tijdelijke fietsbrug. Grote kans dat je een trap op moet zoals bij de fietsbruggen bij de Korreweg. Ik kijk al weer uit naar de eisen van het comité brug terug.

 4. Een oplossing voor de lange aanloop die een 9 meter hoge brug nodig heeft is natuurlijk een helling die parallel aan het kanaal loopt. Dat neemt nauwelijks extra ruimte in. Kan op palen want fietsen zijn niet zwaar.

 5. In de brief, die overigens aan omwonenden is gestuurd, staat dat verwacht wordt dat begin 2021 de procedures zijn afgerond. Niet dat de brug dan gebouwd is, en wanneer.
  Ook kan er uit het onderzoek blijken dat een tijdelijke fietsbrug op 9m hoogte niet inpasbaar is. Aldus rws in een eerdere andere brief. Er is geen enkel besluit dat er een fietsbrug komt. Rws en de wethouder hebben mij persoonlijk aangegeven dat het zeer de vraag is of dit wel kan.
  De bijlage, waarin het onderzoek zou staan waarom de oude brug niet teruggeplaatst zou kunnen worden en waarnaar wordt verwezen, is rws bij iedereen vergeten bij te voegen.
  Bijzonder….

  Kortom, een nietszeggende, misleidende brief.
  Dat bestuurders het verbreken van de verbinding betreuren is onzin. Ik heb een brief van rws waarin staat dat rws blij is dat de gemeente middels een verkeersbesluit de verbinding verbreekt zodat rws (zonder enige maatregel op korte termijn) verder kan gaan met de verbinding voor lange tijd te verbreken zonder enig besluit dat deze er ZEKER weer komt.
  Schandalig!

 6. Al het geld gaat toch naar de Randstad. Laat je toch niets wijs maken. Het interesseert die Westerlingen geen ene zak wat er hier gebeurt. Alleen maar cashen. Zo was het, zo is het en zo zal het altijd blijven. Ik heb me er maar bij neer gelegd en adviseer alle Groningers het verzet te staken en zich te gedragen als horigen. Dat scheelt een hoop negatieve energie.

 7. geachte belastingdienst,
  Ik ben van mening dat ik met het betalen van een kleiner deel van mijn belastingen een deel van uw ongemak verminder. Ik besef me dat deze situatie niet gelijk is aan de oorspronkelijke situatie. Echter, ik denk dat rekening houdend met alle belangen van zowel mijn situatie, als die van u in den Haag, dit een evenwichtige oplossing is.

  Met vriendelijke groeten,
  Bart

  Met alle respect, maar het was schade, als gevolg van een bedieningsfout. Van een medewerker van het RDW dus. Wat voor bende is dit, waar de veroorzaker van de schade mag bepalen wat er wel en niet gerepareerd word en hoe?

 8. Tegen onwillige, zelfingenomen, arrogante, bestuurs-parasieten en parasieten-politici moet je ook niet nog eens gaan bedelen. Dit is een volkomen zinloze actie. Die parasieten van onze samenleving lachen zich een deuk.
  Dit moet gezegd/geschreven.
  Ik wens jullie veel succes met deze voor jullie zo vernederende bedelactie.
  Ik ben er wel klaar mee.
  Met vriendelijke groet.

  Icksy Nixx

 9. Beste Icksy,
  Helemaal eens!
  De gemeente hoort niet te bedelen om een tijdelijk zoethoudertje, maar dient onmiddellijk herstel van de Paddepoelsterwegverbinding te eisen bij Rijkswaterstaat, die zelf de weg heeft vernield.

  Ik ben er, in tegensyelling tot jou, nog lang niet klaar mee. Zeker niet voor er weer een verbinding is. Jammer dat je je zo door de overheid laat ontmoedigen Icksy.
  Wij beginnen pas….

 10. De gemeente heeft belang bij een deugdelijk oplossing op de langere termijn. De relatie met Rijkswaterstaat moet je niet op het spel zetten, want je hebt hun medewerking ook nodig voor de andere bruggen in het kanaal. Met name de Korrewegbrug en de Busbaanbrug of de vervanger daar van. Ondertussen zou er eens gekeken kunnen worden naar het aanleggen van deugdelijke fietspaden richting de Dorkwerderbrug in plaats van de huidige halfverharde ellende.

 11. O ja Marc… iedereen heeft belang bij een deugdelijke oplossing op langere en op korte termijn. Daarom is er door Rijkswaterstaat ook beloofd dat er voor de afgelopen zomer de oeververbinding hersteld zou zijn. Zelfs bij mij thuis aan tafel. In verband met de schade die anderen en ik lijden. Vond men ook… zei men…..

  Er zijn zelfs al ernstige ongelukken op de slechte en gevaarlijke omwegen gebeurd.
  Die omwegen maak je niet autovrij en minder gevaarlijk. Vele mensen brengen inmiddels hun kinderen de auto naar school. Ouderen durven er niet langs. Het is schandalig dat de veiligheid en het welzijn van velen op het spel worden gezet! Op de n361 mogen de kinderen nu op een iets breder tussenstukje tussen voorbijrazende auto’s staan. Dat noemt de gemeente verbetering!!!

  Voor langere termijn ligt een plan voor een nieuwe brug. Dat deze niet meer zou voldoen zou moeten betekenen dat ze er zo snel mogelijk een bedenken die wel voldoet. De optie van “geen brug” was al een gepasseerd station. Die hoort er niet bij te staan.

  Als jij vindt dat je Rijkswaterstaat niet mag aanspreken op hun verantwoordelijkheid en beloften, en niet mag vragen om de feiten wat betreft dat gevaar voor boten waar tot nu toe nog geen schipper het over had, dan beweeg je je op het terrein van het omverhalen van de democratie.
  De gemeente manen tot stilzwijgen en niet eerlijk handelen (want de gemeente weet dat de door rws zelf vernielde brug en de op onjuiste en onware “feiten” gebaseerde “besluitvorming” ter discussie moeten worden gesteld in de raad) om elders iets voor elkaar krijgen noem ik chantage.

  Inmiddels stijgt het aantal organisaties en personen die zich bij ons aansluiten.
  Rijkswaterstaat probeert nu te doen voorkomen of alleen omwonenden belang hebben bij de brug. Andere organisaties die eerder gewoon bij de rws klankbordgroep werden uitgenodigd worden operns “vergeten”.

  Ja, ja….. Het valt niet mee om enige argumentatie te vinden voor het willen verbreken van eeuwenoud cultuurlandschap en Groninger verbonden gebied. En om de vertegenwoordigers hiervan, historici, landschapsbeheerders naast de andere groepen die ontzettend van DEZE weg en verbinding genieten buiten spel te zetten.

  We laten ons niet intimideren en ontmoedigen en gaan gewoon door.
  De gemeente kan veel eer behalen door zich achter de burgers en de het Groningse landschap op te stellen.
  Dat mag niks met vriendjespolitiek en handjeklap te maken hebben.

 12. Er is een groot verschil tussen het aanspreken van Rijkswaterstaat op beloftes en het op tafel leggen van een pertinente eis. Je bent helemaal niet in de positie zoiets af te dwingen, het is dus lachwekkend en men zal je niet serieus nemen.

 13. Wat is er mis mee als je eist dat de RWS zich aan beloftes houdt? Of dat de overheid zich houdt aan afgesproken beleid betreffende de nieuw te plaatsen brug (planstudie met 15 miljoen geoormerkt geld voor de Paddepoelsterbrug, waar gedurende de bouw de oude brug volgens nautisch onderzoek gewoon zou blijven liggen)? Of dat de gemeente zich gewoon hoort te houden aan de wegenwet die zegt dat ze erop hoort toe te zien dat de weg niet onterecht gestremd hoort te blijven? Of dat bij calamiteiten zsm hersteld dient te worden?

  Of dat wij, honderden organisaties en personenfietserbond, wandelbond, natuurbegraafplaats Wierum, de directeur van Groninger Landschap, gerenomeerde historici enz. ons verzetten tegen het verbreken van de Paddepoelsterwegverbinding en eisen dat degene die heeft veroorzaakt herstelt?

  Je geeft de arrogantie van de macht die meent zonder besluitvorming en op grond van niet aangetoonde veiligheidsaspecten goed weer in je reactie met “het al dan niet de positie hebben van mij” (wat betekent “belanghebbende” dan eigenlijk?) om zo de belangen tot “slechts” die van mij te reduceren.

  Het maakt mij helemaal niet uit dat jij dit lachwekkend noemt en niet serieus neemt.
  Dit is de houding van Rijkswaterstaat vanaf het begin af aan namelijk.
  Toen ze “per ongeluk” slechts 3 aanwonenden als belanghebbend een brief overhandigden. Om vervolgens mee te delen dat ze de brug eruit wilden laten.

  Wat vind jij hier niet belachelijk aan en waar zit het serieus nemen van belanghebbenden hierin?

  De brug werd niet terug gelegd vanwege de kosten, gaf rws aan. Daarom hoefde ze zich blijkbaar niet aan de wet te houden. En een half jaar later lag het aan de veiligheid. En eerst lag het misschien ook wel aan de schipper…zei RWS die allang wist dat er op het verkeerde bedieningsknopje was gedrukt.
  Uiteindelijk moet uit dit ongeluk blijken dat dr brug gevaarlijk is. Gelukkig moet je het politierapport en de beveiligingscamera van een omwonende wel serieus nemen. Nu nog graag de zogenaamde ongelukken waar het gevaar van de brug verder uit zou blijken maar die niemand kan vinden, op tafel.

  Ja ik neem het in ieder geval wel serieus.
  Belachelijk?

 14. RWS heeft nooit beloofd de brug in oude staat te herstellen en dat is wel de eis die voortdurend op tafel wordt gelegd. Het was al direct duidelijk dat men geen geld wenste uit te geven aan een brug die toch binnen twee a drie jaar vervangen zou moeten worden.

 15. Wij zijn voor het zo snel mogelijk herstel van de verbinding van de oude Paddepoelsterweg.

  Wat ons betreft wordt nu onmiddellijk begonnen met de bouw van de nieuwe brug.
  Maar, o jee, dat geld willen ze voor de andere bruggen….
  Binnen twee jaar vervangen na 2018 zou trouwens volgend jaar zijn. Eerder beginnen is dus dit jaar. Zie jij al dat ze aan het bouwen zijn? Maar zelfs over de tijdelijke oplossing wil men tot in 2021 nadenken. En de brug waatvoor gekozen was, waar jij hebt over hebt komt er helemaal niet!
  Misschien zelfs geen brug.

  Jij weet heel goed dat we hier ontzettend bij de neus worden genomen.
  En dat er maar één ding zeker is:
  Bij een calamiteit moet RWS zsm herstellen.
  En dat doen ze niet.
  Eerst om het geld en zogenaamd snel een nieuwe brug.
  En nu onzin over onveiligheid voor schepen.

  Er wordt hier maar aan één ding gewerkt: de brug er zolang mogelijk uit houden.
  En het geld voor de nieuwe brug wegsluizen.
  De omwegen een beetje oppimpen.
  Dat wordt “De Paddepoelsterbrugverbinding kostenbesparend opknappen”.

  RWS mag alleen zonder besluit een brug eruit laten bij ernstig gevaar.
  Dat wordt hier gebruikt om te voorkomen dat mensen bezwaar maken.
  Bah!!!!

  Wij willen elke brug, maar alleen de oude Paddepoelsterbrug kan snel en goedkoop en zonder jarenlange procedures teruggelegd worden.
  Je vraagt je af waarom de overheid dit op alle manieren probeert tegen te houden met geen een feit wat niet ook voor vele andere bruggen geldt, terwijl ze zo graag snel en goedkoop een tijdelijke oplossing wil. Omdat de lange termijnoplossing nog jaaaaren zal duren. En…o ja… de optie van geen brug….
  Ja,ja…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *