Nieuwe stichting heeft ervaring met landelijk gebied

nieuws
Foto: GoogleMaps

In Haren is een stichting Landelijk Gebied in oprichting met als doel: ‘De bescherming en bevordering van de landschappelijke, cultuurhistorische, natuur- en milieuwaarden van het landelijk gebied van de voormalige gemeente Haren.’

‘We richten ons daarbij niet op de bekende natuurgebieden die al in goede handen zijn van Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. We richten ons op het overige landelijke gebied, dat ook bijzondere waarden heeft, maar niet of minder goed is beschermd.’

‘Het nieuwe gemeentebestuur zit op grotere afstand en heeft weinig ervaring met het landelijk gebied in de voormalige gemeente Haren. We zullen als inwoners daarom de bijzondere kwaliteiten van ‘ons’ gebied onder de aandacht moeten brengen. De vrees bestaat dat er meer gebouwd gaat worden. Zal er voldoende oog zijn voor het landschap, de cultuurhistorie, de natuur- en milieuwaarden en de belangen van de landbouw? Er zijn zeker bedreigingen, maar er zijn ook kansen. De nieuwe gemeente zal nieuw beleid voor ons gebied gaan maken. Er zal een omgevingsvisie en een omgevingsplan worden opgesteld waarin het oude bestemmingsplan wordt geactualiseerd. Het Landschap-ontwikkelingsplan uit 2003 moet worden vernieuwd. Daarnaast zijn er ontwikkelingen te verwachten in de veehouderij.’

Deel dit artikel: