Bomenridders: ‘Onmiddellijke kapactiviteit doorkruist herbezinning’

nieuws

Maandagmorgen vindt de zitting met de voorzieningenrechter plaats over de geplande bomenkap van vijf bomen en herplant van één boom op de Akerkhof. De Bomenridders hadden hierom gevraagd.

De Bomenridders schrijven onder meer: ‘We hopen dat we de kans krijgen om alle van onze belangrijke tegenargumenten voor te leggen. We stellen bij dezen een beroep in tegen het besluit van de Gemeente Groningen om bezwaren tegen de vergunning ongegrond te verklaren en zo kap van bomen te faciliteren. Er is sprake van dat deze kap op korte termijn zal aanvangen.

In overweging is te nemen dat het politieke besluit tot herinrichting van de A-kerk locatie is genomen door een partijpolitieke afspiegeling van de Groninger gemeenteraad en navenant College, welke nu actueel en grondig is gewijzigd; er zijn ook signalen dat het nieuwe College dan wel de Raad tot andere afwegingen zou kunnen komen; een eventueel gewijzigde herinrichting zou behoud van de bomen kunnen impliceren; onmiddellijke kapactiviteit doorkruist de uitkomst van deze herbezinning’.

Deel dit artikel:

  1. Je hebt zelf gestemd op de gemeenteraad. Dus als er een meerderheid voor een besluit is dan is daar een meerderheid van de bewoners mee vertegenwoordigd. Bevalt het stemgedrag van de partij waar je op gestemd hebt je niet, dan stem je de volgende keer op een andere partij. Bevalt je geen enkele partij? Stem dan op de partij die je het minst slecht bevalt. Je kunt natuurlijk ook met gelijk gezinden zelf een partij oprichten. Tot zover de uitleg over hoe het werkt in een democratie. Bevalt je dat niet begin dan een dictatuur waarbij jij allles voor het zeggen hebt. Er is dan wel een grote kans dat een of andere sterke kerel met een motorclub dan denkt dat hij dat veel beter kan dan jij en jou dan uit de weg ruimt.

   1. Gestemd op GroenLinks ! (trouw aan de partij van mijn voorkeur, en in het volste vertrouwen.)
    Moet ik nu gaan radicaliseren omdat ik mijn zin niet krijg – zou dat goed zijn voor de democratie ?
    Integratie zou nu een toverwoord kunnen zijn – waarom kan het niet én, én ?
    Die zitbakken, terwijl ook de wat kleinere, maar daarom niet minder momentwaardige bomen blijven behouden.

    Ach …. zucht.

    GroenLinks – waarom gaven jullie nu niet thuis ?

  2. Misschien is dat omdat het maar een paar mensen zijn die bezwaar hebben, en daarbij geen zwaarwegende belangen hebben.

   De zwaar overmaatse media-aandacht geeft een vertekend beeld over hoeveel mensen het eigenlijk om gaat.

   1. Argumentum ad populum Evert Jan. Het gaat er helemaal niet om om bomen te kappen. Het gaat er om een leuk pleintje in te richten. Dat daar een paar bomen voor moeten wijken is niet zo erg.

 1. Grappig, Henderika: misschien ben je vergeten dat, toen de gemeente kort geleden de vergunning voor het studentenpand aan de Heresingel introk (en dus luisterde naar haar inwoners), jij dat erg jammer vond?

 2. het zou toch fijn zijn als je op die plek over een paar jaar een heerlijke zak echte belgische patates frites kunt kopen en in alle rust consumeren. door de precariorechten blijft het onderhoud van de 6 overblijvende bomen met bijbehorende vegetatie geheel kosteloos. alweer een win-winsituatie.

  1. Hopelijk die niet die nep Belgische friet van Waterloo, bij de betere ‘frituur’ in België gebruiken ze ossewit wat men vroeger hier ook volop gebruikte voor door de stampotten heen en om patat te bakken.
   Ossewit maakt een super verschil in de smaak en textuur van de patat.

 3. diep en diep droevig dat zo’n mooi, markant stukje overgebleven groen in de stad dat het belang van de omwonenden ver overstijgt door politieke belangenverstrengeling en kortzichtigheid dreigt te moeten sneuvelen.

  1. Het gaat om nog niet de helft van de bomen.

   Hier is sprake van verregaande aanstellerij en, in mijn opinie, ophitserij door de media door er waanzinnig veel aandacht aan te besteden.

 4. De rechtszaak – a.s maandagochtend 25 februari 2019 – 9.30 uur Gyuotplein – gaat over de door sommige politieke partijen gewenste Bomenkap bij de het historische locatie A-Kerkhof.
  Het wordt een bijzondere rechtszaak.

  1. De ALTIJD vereiste toestemming van de eigenaar (Hervormde Gemeente)
  om de Bomenkap mogelijk te maken: ontbreekt nog steeds.

  2. Daarom is verzocht om het Kerkbestuur op te roepen om op de zitting
  uitleg te geven.

  3a. De halvering van de oppervlakte van de huidige groenlocatie is
  strijdig met het geldende bestemmingsplan.
  b. Het is onduidelijk waar B&W, ambtenaren, Gemeenteraad en Kerkbestuur
  de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest.
  De erfpachtovereenkomst is van 26 augustus 1920: dus al 100 jaar!
  Art 3 van de erfpachtovereenkomst staat geen enkele van de – door de
  voormalige VVD wethouder Joost van Keulen – ontwikkelde impressie –
  ontwerpen toe!
  c. Ook zonder het erfpachtverbod zou geen enkele van de impressie-
  ontwerpen (5 stuks) kunnen worden uitgevoerd omdat de onrealistisch
  zijn.
  Ze houden op geen enkele wijze rekening houden met de grote stedelijke
  drukte, de StudentenStad-realiteit, de concrete (fietsers) en levende
  werkelijkheid (Bomen) en de ontstane windhinder/ windgevaar.

  4. Opmerkelijk genoeg heeft de gemeentelijke afdeling Stadsingenieurs
  zich opgeworpen als juridisch derde belanghebbende.
  Zeer onterecht: omdat B&W NIET uit twee verschillende juridische
  entiteiten bestaat.
  De Gemeente Groningen heeft maar 1 Kamer van Koophandel nummer!

  Google: Afbeeldingen van Groningen historische plattegronden
  Al eeuwenlang is bestaat deze groen locatie.

  Mevrouw Kiki

 5. Wat een gezeur van een groepje beroepsfanatici.
  Hebben overdag waarschijnlijk niets nuttigs te doen, behalve maandelijks te checken of de uitkering tijdig is overgemaakt.

 6. Door deze bomenkappers zal de temperatuur over 30 jaar enkele tonnen meer CO2 bevatten die deze boom niet heeft kunnen opnemen.

  Te zot voor woorden om deze bomen te kappen, maar voor de bühne doen of de binnenstad meer groen krijgt.
  En wat krijgen we, een soort Starbucks op die plek? Het zoveelste nieuwe ‘hippe’ plekje voor de hoogste bieder?

  Zelfs de erfpacht contracten komen er bij, wat een uitzoekwerk. Ik ben benieuwd. Succes!

   1. Naar hè, die natuur. Weg ermee, zeker als er geld te verdienen valt! Alles moet wijken voor de Hollandse koopmansgeest….

 7. Die bomen hebben de eerste en tweede wereldoorlog nog meegemaakt. De bombardementen hebben ze overleefd en tijdens de oorlog zijn ze niet gekapt voor kachelhout. Nu hebben we een gemeenteraad die meer groen wil door bomen van 100 jaar oud om te kappen.

  http://fotos.serc.nl/groningen/groningen/groningen-24444/
  http://fotos.serc.nl/groningen/groningen/groningen-24424/

  Maar daar komt nu een einde aan om plaats te maken voor een frietkraam of nieuwe ‘hippe’ tent die over 5 jaar verwaarloosd en gesloten is.

  Als ze zo nodig een verblijfplek moeten maken, waarom dan niet op de grote markt, zoals veel mensen al jaren roepen! En eindelijk kwam er zo’n plek met uitkijkpunt op de bouw van de Oostwand. En dat bleek een succes(en kost nauwelijks iets). Maar nee, de gemeente, die meer groen wil, kapt juist weer groen om ergens anders een verblijfplek te creëren. Wat een klojo’s. Zitten er geen vleermuizen in die bomen?

 8. De A-Kerkhof locatie is al eeuwen en eeuwen lang een historische groen locatie.
  Deze Bomen stonden eeuwen en eeuwenlang nooit iemand in de weg.

  @Marc leg even uit waarom deze Bomen u (!) in de weg staan.

  Ik citeer u letterlijk:

  Marc schreef:
  24 februari 2019 om 12:47
  Punt is dat ze juist wel in de weg staan.

  Mevrouw Kiki

   1. Excuseert U mij… U zei ‘leuk’?
    Staat U mij toe om dientengevolge even te schaterlachen? :P
    Fijn, dank U wel.

   2. Het kan toch samengaan? Samen met de luttele bomen die er nog zijn in hartje stad, en de vele terrasjes die er al zijn.
    Integratie, in plaats van zwart-wit denken ….

 9. de bomen zitten dus een patattent met zitjes, navenante stank, lawaai en afvalrommel in de weg en dat alles op de erfpacht entree van een kerk. Hoe verloederd en verrommeld wil je hebben ?!

 10. het nieuwe college noch raad hebben zich in het openbaar hierover nog niet uitgelaten. het verzoek van de ridders is zo gek nog niet. ben benieuwd wat er morgen uitrolt.

 11. Ik vind het ook jammer dat er een aantal bomen weg gaan. Maar om het nu een groene oase/paradijs te noemen. Het parkje word nu vooral veelvuldig gebruikt om de hond te laten bouten. En op de bankjes zitten/liggen voornamelijk daklozen omdat het er donker en opvallend is. Daarnaast komen er een aantal bomen weer terug, en gaat het terras niet naar een commerciele partij. tenminste, dat is wat ik begrepen heb.

 12. Ik giet mij vol met het zoveelste bekertje rechtbank automaten chocolademelk.

  Rechtbank Groningen 10.33 uur woensdag 27 februari 2019.
  Een rechtbank medewerkster meldde mij telefonisch om 9.16 uur dat om 9.30 uur rechter L. Mulder in het openbaar uitspraak zou doen over de kap van de A-Kerkhof Bomen.
  Ik direct op de fiets SUPER SNEL naar de rechtbank.

  Daar werd ik opgevangen door een medewerkster die wist te melden dat er een fout was gemaakt.
  In dit geval was er geen openbare uitspraak, maar kwam de uitspraak op internet.

  Op dit moment is nog niks te vinden op internet.

  De rechtbank Persvoorlichter is op dit moment de uitspraak aan het zoeken.
  De gemeentelijke Persvoorlichter wil NIET uitzoeken wat de uitspraak is.

  Op 13.00 uur zullen Bomenliefhebbers bij de A-Kerkhof of van de Bomen genieten omdat de Bomen mogen blijven staan of Commissaris van de Koning Rene Paas dwingen om in te grijpen: en te eisen dat burgemeester Peter den Oudsten morgen GEEN uitvoering geeft aan de kap van deze maatschappelijk van belang zijnde Bomen!

  In mijn visie is de kapvergunning onrechtmatig omdat de vereiste schriftelijke toestemming ontbreekt van de eigenaar van de Bomen (=het Kerkbestuur van de Protestante Gemeente Groningen)

  Er is maandag direct na de zitting melding gedaan bij de politie, van valsheid in geschrifte artikel 225 lid 1 en lid 2.

  Mevrouw Kiki

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *