26 beroepen tegen nieuw besluit gaswinning in Groningen

nieuws
Foto: bosatlas.nl

Tegen het nieuwe instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat voor de gaswinning uit het Groningenveld zijn bij de Raad van State 26 beroepschriften binnengekomen.

Daaronder zijn veel individuele burgers, maar ook de provincie Groningen, negentien Groningse gemeenten, twee waterschappen, de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad. Zij zijn het niet eens met het besluit van de minister om de gaswinning dit jaar vast te stellen op 19,4 miljard kuub.

De Afdeling bestuursrechtspraak is momenteel druk bezig om het dossier op te bouwen. De zittingsdatum vindt waarschijnlijk in de tweede helft van april plaats, in het gebouw van de Raad van State in Den Haag.

Er zijn twee spoedverzoeken ingediend door individuele bezwaarmakers. Zij willen dat de hoeveelheid gas die de NAM in Groningen mag winnen op nul wordt gesteld. De voorzieningenrechter zal deze verzoeken op 17 januari behandelen.

Deel dit artikel: