Partij voor de Dieren voelt zich ‘buitengesloten’ bij coalitievorming

nieuws
Foto: Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is teleurgesteld over het feit dat zij van deelname in de nieuwe Groningse coalitie is uitgesloten. 

Kirsten de Wrede, aanstaand fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vindt het jammer dat klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit amper wordt gevoeld door de andere partijen: “Onze partij had maar wat graag in een college de leiding genomen over zaken als dierenwelzijn, duurzaamheid en natuur, maar helaas zijn wij buitengesloten. We zullen echter vanuit de oppositie alsnog die koppositie op deze onderwerpen pakken de komende jaren!”

Uit het verslag van informatie Ineke van Gent blijkt dat de Partij voor de Dieren niet in aanmerking kwam voor een tweede gesprek tijdens de informatieronde, omdat twijfels bestonden over de bereidheid tot compromissen en het willen uitleggen van moeilijke besluiten aan achterban. Ook waren er twijfels bij de informateur over het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid en een te eenzijdige inhoudelijke oriëntatie.

Mochten de nu gekozen coalitiepartners van GroenLinks, ChristenUnie, D66 en PvdA niet tot een akkoord komen, dan krijgen de PvdD en ook de VVD mogelijk een tweede kans op deelname.

Deel dit artikel:

 1. Kirsten de Wrede had kunnen weten dat Groen Links niet groen en helemaal niet links is, het is de meest hypocriete en schijnheiligste partij van Nederland.

  En dan vooraf roepen zo links en progressief mogelijk, met als uitkomst de faalbaasjes van de PVDA en D’66 erbij en het uiterst progressieve CU.
  Groen Links maakt zichzelf daarmee op een hilarische wijze belachelijk.

 2. Na de verkiezingsuitslag reageerde Glimina Chakor alsof Groenlinks de loterij had gewonnen. Natuurlijk is niets minder waar, Groningen staat er financieel beroerd voor. De opdracht van Ineke van Gent om een zo links mogelijk college te vormen hield vooral in dat er zgn. link(s)e coalitiepartijen moesten worden gevonden die bereid zijn om nog meer geld over de balk te gooien. En daarom is de PvdD een ongeschikte partner. Hulde!

   1. Denk je dat ik mijn mening vorm uitsluitend op basis van wat er een een Paar regels op oogtv.nl staat?

 3. Wanneer je de verslagen leest van de informateur dan heeft de PvdD zichzelf buitenspel gezet. Extreme standpunten en geen bereidheid om water bij de wijn te doen.
  Dat is zeer teleurstellend, ze hadden een gouden kans om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Die kans hebben ze zelf om zeep geholpen.

  1. ‘t Is maar wat je extreem vindt.
   GroenLinks staat in elk geval van ALLE partijen het dichtst bij de PvdD, en GL had best ietsje meer moeite kunnen doen om met de PvdD erbij een nieuw college te krijgen.

 4. Niet meer dan logisch dat we een college krijgen die links van het midden is. Helemaal links of helemaal rechts wordt het nooit, dan doe je heel veel inwoners te kort en krijg je onwerkbare situaties.

 5. Het zou wenselijk zijn dat bestuurders ook financiële verantwoordelijkheid voor hun beleid gaan dragen, door bijvoorbeeld bij megalomane projecten als het Huis van Niets bij verliezen zelf voor een jaar of 10 tegen, zeg 10% van het inkomen, garant moeten staan. Bestuurlijke verantwoording klinkt wellicht wel lekker, maar als het misgaat zijn zij welke “het lef hadden” om bestuurlijke verantwoording te dragen, plotseling niet meer verantwoordelijk voor de door hen veroorzaakte ontstane schade.
  Je ziet dit nu ook in bijvoorbeeld Emmen gebeuren bij de dierentuin, sorry Wildlands. Nu hoor ik geen enkele bestuurder roepen dat hij financiële verantwoordelijkheid gaat nemen door en deel van hun salaris in te leveren om zo de megaverliezen voor een, zij het miniem deel, af te dekken.

  1. En ook een winstdelingsregeling bij succesvolle projecten?
   Persoonlijke aansprakelijkheid voor politieke besluitvorming is natuurlijk een onzinnige gedachte wanneer je enige kennis van staats- en bestuursrecht hebt.

   1. Dat is nu helemaal correct Sjaak! Winstdeling mag je wat mij betreft uit gaan keren. Denk dat je al snel bij een voedselbank je eten zult gaan halen. Het zou wenselijk zijn dat bestuurders in een gemeenteraad eerst eens inhoudelijke kennis tot zich namen van te bouwen projecten en de bijbehorende exploitatie, voor er besloten wordt om megalomane projecten als bijvoorbeeld het Huis van Niets in deze stad te gaan bouwen.
    Nu meer en meer duidelijk wordt dat de gemeenteraad een rad voor ogen is gedraaid waar het stichtingskosten, inrichtingskosten en exploitatie verliezen gaat, zou het niet meer dan legitiem zijn om hen, welke vanzelfsprekend ruim van tevoren al wisten dat dit er in de loop van het project aan zat te komen, aansprakelijk te gaan stellen.

    Het is als bij de beesten af zo makkelijk als er door welke gemeenteraad dan ook, het rijk niet uitgezonderd, met belastinggelden wordt omgesprongen.

    Had meneer Schroor de voltallige gemeenteraad van tevoren ingelicht dat onder zijn bewind de langlopende schulden in de jaren 2013 -2017 met meer dan € 500.000.000,00 zijn gestegen, denk je dan dat hij nu een afscheidsfeest had gekregen? Schei toch uit!

   2. Interessante gedachten maar natuurlijk totaal niet passend bij het publieke karakter van politieke ambtsdragers.
    Je bent zelf ook verstandig genoeg om dit in te zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *