Groningers zijn tevreden over WMO-zorg in Stad

nieuws
foto: Kecko / Flickr.com

De tevredenheid over de Wmo-ondersteuning is afgelopen jaar in Groningen opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek onder WMO-cliënten. Op vrijwel alle gebieden is de tevredenheid over de WMO-zorg gestegen.

Wethouder Ton Schroor is trots op de uitkomsten van het onderzoek: “Net als vorig jaar is de tevredenheid over de ondersteuning die we onze inwoners bieden, weer toegenomen. Drie kwart van de cliënten zegt een betere kwaliteit van leven te hebben door de ondersteuning. En dat is toch waarvoor we deze zorg bieden.”

Ruim 80 procent van de respondenten geeft aan dat de ondersteuning past bij de hulpvraag en dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is en dat er tijdens het keukentafelgesprek goed naar hen geluisterd werd. Jaarlijks publiceren alle gemeenten de resultaten van hun onderzoek op waarstaatjegemeente.nl. De Groningse tevredenheid ligt op bijna alle vlakken in de buurt van of boven het landelijke gemiddelde. In totaal vulden 2351 cliënten het onderzoek in.

Deel dit artikel: