Megaklus langs westzijde Haren voor water Stad

nieuws

Er wordt een nieuwe drinkwatertransportleiding langs de westzijde van Haren aangelegd. Dit is één van de hoofdverbindingen tussen drinkwaterproductielocatie De Punt en de stad Groningen.

De huidige leiding is in 1936 – toen nog in open ruimte – aangelegd. Door woningbouw ligt de leiding inmiddels al vele jaren midden in de bebouwde kom van Haren. Hoewel de bestaande leiding in een prima conditie verkeert, neemt de kans op verstoringen met het toenemen van de ouderdom van de leiding logischerwijs toe. Dit terwijl de leiding voor het uitvoeren van onderhoud en reparatie op vaak moeilijk bereikbare plaatsen in een woonomgeving ligt.

De nieuwe stalen transportleiding met een doorsnede van 90 centimeter wordt in het nieuwe tracé gelegd, dat ruwweg loopt tussen de A28 en het Nesciopark, door de Nesciolaan heen en vervolgens door de landerijen die tussen de A28 en de bebouwde kom van Haren zijn gelegen. De werkzaamheden zijn in september gestart en duren naar verwachting tot maart 2019. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Voordat het werk in een bepaald gebied start, krijgen bewoners van dat gebied een brief waarin staat wanneer de werkzaamheden plaatsvinden en wat de bewoner ervan merkt.

Deel dit artikel: