Camera’s herkennen kentekens en delen boetes uit

De Gemeente Groningen gaat een pilot ‘digitaal handhaven van venstertijden’ starten. Het werkt op basis van kentekenherkenning door camera’s.

De pilot wordt gestart in de Poelestraat, de Peperstraat en de Brugstraat. De pilot is nodig, omdat het steeds drukker wordt in de stad. Het gemotoriseerd verkeer is al eerder aan banden gelegd, door middel van venstertijden in te stellen en ontheffingen te geven. De BOA’s houden toezicht, maar dat gaat de laatste tijd niet goed. Er wordt niet alleen geladen en gelost, maar er wordt ook lang geparkeerd en de verkeersregels worden niet gevolgd. De Gemeente hoopt dat de pakkans door de camera’s gaat toenemen. “Wij werken aan een aantrekkelijke binnenstad, waarin verblijven en beleven centraal staat.”, zegt Peter den Oudsten in een brief aan de raad. “De hoeveelheid aan gemotoriseerd verkeer dat zich buiten venstertijden in voor verkeer gesloten zones bevindt draagt hier op dit moment niet aan bij en veroorzaakt overlast.”

ANPR
De techniek die gebruikt gaat worden is de zogenoemde ANPR. Dat is een systeem dat foto’s maakt van passerende auto’s. De camera’s zijn uitgerust met karakterherkenningssoftware, die in staat is om het kenteken op de foto om te zetten in een tekst. Als de auto niet op de juiste tijd de binnenstad inrijdt, krijgt het door deze herkenning een boete. Een overzicht van de kosten wordt in de brief niet gegeven, maar in een verkenningsrapport van SAC Groningend die op 11 september 2016 werd gepubliceerd, staat dat Hacousto, een bedrijf gespecialiseerd in camera/video handhaving, een berekening van rond de €120.000,- per jaar maakte. Of de opdracht ook echt naar Hacousto is gegaan, is onbekend.

De pilot start na de zomervakantie en eindigt in februari 2019. Hierna volgt een evaluatie en wordt geadviseerd over eventuele bredere toepassing in de binnenstad van Groningen.

Deel dit artikel: