Slecht weer Sahara houdt gierzwaluw op

nieuws
Copyright: Sovon.nl

De eerste gierzwaluwen zijn gesignaleerd boven de stad maar massaal is de aanwezigheid nog niet. Slecht weer boven de Sahara zou de oorzaak kunnen zijn.

De Gierzwaluwbescherming Nederland krijgt momenteel veelvuldig de vraag: Waar blijven de gierzwaluwen nou?

“De theorie is nu dat slecht weer boven de Sahara en/of tussen noord Afrika en Europa de via westelijk Afrika trekkende vogels parten heeft gespeeld. De via oostelijk Afrika trekkende soorten zouden grotendeels normale aantallen laten zien en op normale of vroege tijden aankomen. Uiteindelijk zullen ook de tijdelijk opgehouden gierzwaluwen onze regio weten te bereiken. Het is een nog geen bevestigd bericht maar klinkt zeker als een goede mogelijke verklaring.”

Deel dit artikel: