Leegstandswet inschakelen bij bordelen A-Kwartier

Het stadsbestuur wil een leegstandsverordening in het leven roepen om onwillige eigenaren van voormalige prostitutiepanden in het A-Kwartier te dwingen mee te werken aan de herontwikkeling van de buurt.

‘Geconstateerd wordt dat een aantal panden in de Hoekstraat al geruime tijd leeg staat en er geen (bekende) plannen zijn om het vastgoed te herontwikkelen. Gesprekken met de eigenaren hebben tot op heden niet geleid tot gewenste ontwikkelingen. Er is sprake van verpaupering van de panden. Dit komt de leefbaarheid van de straat niet ten goede en heeft een remmende werking op de ontwikkeling.’

Ervaringen van andere gemeenten (waaronder Amsterdam, Tilburg en Oldambt) laten zien dat een leegstandsverordening een effectief instrument is om met de eigenaren te spreken, wanneer er op andere wijze geen voortgang wordt geboekt.

Deel dit artikel: