CDA: méér geld voor veilig verkeer en schone wijken

wijken

De raadsfractie van het CDA wil méér geld voor verkeersveiligheid en het schoonhouden van de wijken. Het is op veel plekken vies en er zijn onveilige verkeerssituaties ontstaan.

Uit de leefbaarheidsmonitor blijkt dat veel wijkbewoners de verkeersonveiligheid een groot probleem vinden. Het CDA heeft daarom een voorstel ingediend om hier volgend jaar flink in te investeren. Binnen het huidige budget is dat nauwelijks mogelijk.

Raadslid Herman Pieter Ubbens vindt dat het besluit om 15,5 miljoen euro te investeren in de verbouwing van het stadhuis moet worden teruggedraaid. Zo wordt jaarlijks structureel 4 ton bespaard en daarmee kunnen de CDA-plannen plannen gerealiseerd worden.