Stijging woonlasten blijft binnen de perken

De woonlasten in de stad stijgen volgend jaar met 2 procent. Dat is volgens de gemeente lager dan de prijscorrectie van 3,57 procent. Dat is vrijdagmiddag tijdens de presentatie van de gemeentebegroting bekend gemaakt.

De stijging is laag, omdat de gemeente over voldoende reserves beschikt om mogelijke tegenvallers op te vangen.

Daarnaast gaat er tot en met 2021 24,2 miljoen euro naar de zorg. Onder meer naar de maatschappelijke ondersteuning, beschermd wonen en naar de jeugd.

Ook gaat er 17 miljoen euro naar een investeringsfonds voor diverse projecten in de stad, zoals de ontwikkeling van het Suikerunieterrein, fietspaden, verbetering van de verkeersveiligheid en bevordering van de cultuur.

Deel dit artikel: