Hanzehogeschool en RUG schorten bestuursbeurs Vindicat op

De Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit hebben in een gezamenlijk persbericht duidelijk gemaakt dat het studentencorps Vindicat dit jaar geen bestuursbeurs krijgt. De onderwijsinstellingen stellen dat: ”De recente gebeurtenissen niet stroken met de gedragscode en de gewenste cultuurverandering van de studentenvereniging.”

De bestuursbeurzen worden betaald door het profileringsfonds. Studenten die vanwege bijzonder omstandigheden studievertraging oplopen kunnen hier aanspraak op maken. Een studentbestuurder kan aanspraak maken op zes beursmaanden. Eén beursmaand is goed voor €444,20. Het gaat dus om een maximaal bedrag van €2.665,- per student. Het bestuur van Vindicat bestaat uit negen personen, dit zou goed zijn voor een ruime € 33.315.

De accreditatiecommissie is tot dit besluit overgegaan na twee recente voorvallen waar leden van Vindicat bij betrokken waren. Rector Elmer Sterken stelt: ”Wij willen het accreditatieproces van Vindicat en de dialoog hierover in ieder geval voortzetten. Vindicat moet wel meer dan ooit aantonen dat ze onacceptabel gedrag van leden wil voorkomen en veel energie wil steken in het benodigde cultuurveranderingsproces.” Als Vindicat voor augustus 2018 niet aan de voorwaarden van de accreditatiecommissie voldoet, wordt zij definitief uitgesloten van financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds.

Er mogen zich geen nieuwe incidenten voordoen. De uitkomsten van het feitenonderzoek naar de voorvallen van afgelopen week wegen hierbij ook zwaar mee.

Deel dit artikel:

  1. Het is natuurlijk onmogelijk dat er geen nieuwe incidenten komen als iedere scheet in de sensatiepers wordt opgeblazen. Dan moet de Universiteit wel, of het nu om echte excessen gaat of niet. Wel leven in een maatschappij waarbij de meute de toon kan zetten.

      1. Bevestigd door ooggetuigenverslagen in de NRC… of is dat ook al ‘sensatiepers’? Inmiddels ontkent Vindicat het ook al niet meer.

  2. Je doet er beter aan om je oordeel uit te stellen totdat je meer weet van wat er zich achter de schermen afspeelt/ heeft afgespeeld. Wellicht anticipeert de RUG daar op. Ook is het mogelijk dat het besluit een gevolg is van cumulatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *