Gemeente start nieuwe vorm van schuldhulpverlening

nieuws

De gemeente wil dat mensen met complexe schulden sneller uitzicht krijgen op een oplossing. Daardoor stijgen hun kansen op inkomen, opleiding en werk.

In een pilotproject is vorig jaar in twintig ingewikkelde schuldensituaties op nieuwe manieren gewerkt aan oplossingen op maat. Dat leidde in bijna alle gevallen tot een positief resultaat.

De gemeente start nu met een zogenoemd perspectieffonds om problematische schulden over te nemen. Het komt erop neer dat schulden zo snel mogelijk afgelost moeten woren, zo nodig in natura. Ook kan iemand met schulden een financieel voordeel krijgen bij het goed doorlopen van een schuldtraject. Volgende maand begint een vervolgpilot.

Deel dit artikel: