Rijksuniversiteit ontvangt grote schenking

Het Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit heeft een bijzonder grote schenking ontvangen van een voormalig student. De schenker, die anoniem wenst te blijven, heeft hiervoor een Fonds op naam ingesteld.

Het doel van het Ubbo Emmius Fonds is om een sterke impuls te geven aan het verhogen van de kwaliteit van het fundamenteel onderzoek aan de RUG. Met het geld kan de RUG, samen met haar partners IBM, UMCG en Astron, vorm en inhoud geven aan een research centrum voor onderzoek op het gebied van de fabricage van nieuwe materialen.

De definitieve omvang van het Fonds is nog niet bekend, omdat het afhankelijk is van toekomstige ontwikkelingen.

Deel dit artikel: