Alle openbare scholen in Groningen op groen

nieuws
Foto: Liesanne de Haan

De Onderwijsinspectie heeft op donderdag 1 december een bezoek gebracht aan het Montessori Vaklyceum, de enige Montessori vmbo in Noord Nederland. De school heeft van de inspectie het basisarrangement gekregen. 

Scholen die door de inspectie in het basisarrangement vallen zijn scholen waarvan de inspectie geen tekortkomingen heeft vastgesteld. Hiermee staan alle openbare scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in Groningen op groen.

De inspectie oordeelde dat het onderwijsproces, de onderwijskwaliteit en de kwaliteitsborging op het Montessori Vaklyceum goed op orde zijn. Daarnaast complimenteerde de inspectie de school met de grote betrokkenheid en bevlogenheid in het team en bij het management.

Deze situatie is mede een gevolg van het stevige kwaliteitstraject dat de afgelopen jaren binnen Openbaar Onderwijs Groningen (O2G2) heeft plaatsgevonden. Zo is er veel aandacht voor (team) scholing, worden er interne audits afgenomen en vindt er collegiale visitatie plaats bij elkaar in de klas.