PvdA maakt zich zorgen over gevolgen faillissement TSN

nieuws

De PvdA-fractie maakt zich zorgen over de gevolgen van een mogelijk faillissement van TSN. Veel medewerkers in de thuiszorg zitten in onzekerheid over hun baan. Ook voor de cliënten is onduidelijk hoe het volgend jaar verder moet.

De gemeente zou per 2016 alleen nog huishoudelijke hulp vergoeden die wordt ingekocht bij de huidige aanbieders zoals TSN, zodat de werkgelegenheid behouden blijft. Met het faillissement zou dat niet mogelijk zijn.

De PvdA stelt hierover vragen aan het college. De fractie wil weten hoe de zorg in 2016 kan worden gegarandeerd en werkgelegenheid kan worden behouden. Ook wil zij dat in de toekomst de huishoudelijke hulp in Groningen kleinschaliger wordt met meer zeggenschap voor werknemers en cliënten.