Onderzoek psychiatrische stoornissen lastig

nieuws
foto: Bob de Vries

De zoektocht naar neurobiologische oorzaken van psychiatrische stoornissen levert nauwelijks iets op. Dit concludeert psychiater en wetenschapsfilosoof Berend Verhoeff in het proefschrift waarop hij 5 november promoveert aan de RUG.

‘De psychiatrische wetenschap is telkens niet in staat geweest om de biologische aard van autisme bloot te leggen wat ertoe heeft geleid dat we nu een extreem divers autisme-spectrum hebben,’ aldus Verhoeff. Psychiatrisch onderzoek verzandt in ingewikkelde hypothesen over de neurobiologische basis van syndromen zonder dat te kunnen vertalen naar de praktijk. Zo zijn de opvattingen over autisme steeds gewijzigd.

De psychiatrie vertoont een hardnekkige neiging om geestesziektes als onafhankelijk bestaande dingen te zien. Volgens Verhoeff zouden psychiatrische problemen in samenhang moeten worden gezien met de persoonlijke, sociale en culturele context waarin ze ontstaan.