6700 schademeldingen in stad

nieuws

Het aantal schademeldingen als gevolg van een aardbeving binnen de gemeente Groningen is volgens de laatste cijfers opgelopen tot 6700. Dat meldt het college van B&W.

 

Het aantal afgeronde schademeldingen is 49%. Het aantal afwijzingen bedraagt bijna 1800. Het aantal meldingen dat tussen de zes en twaalf maanden vertragingen heeft opgelopen, bedraagt 350. Het merendeel van de schademeldingen zit aan de oostkant van de stad.

Het stadsbestuur bepleit bij de minister dat de stad ook onderdeel wordt van het aardbevingsgebied, zodat bewoners ook in aanmerking komen voor de compensatie waardevermindering.