Steun voor omwonenden Hampshire Hotel

Bewoners van de wijk Hoornse Meer, die tegen de uitbreidingsplannen van het Hampshire Hotel zijn, hebben steun gekregen van oppositiepartijen SP en CDA. Die willen van het stadsbestuur weten in hoeverre de gemeente meewerkt aan de plannen.

Het hotel wil aan de achterzijde een paviljoen bouwen en het Hoornsemeer uitbreiden zodat het paviljoen aan het water ligt. Enkele omwonenden zijn het daar niet mee eens en zijn verbolgen over de slechte manier waarop ze door het Hampshire Hotel op de hoogte worden gehouden.

SP en CDA willen dat het stadsbestuur zich hierover uitspreekt en ook zegt in hoeverre de gemeente de plannen steunt.

Deel dit artikel: