Berichten met de tag ‘Hampshire hotel’

nieuws

Bomenkap en kaalslag gesprek van de dag

De bomenkap in de stad is het gesprek van de dag. Het valt veel mensen op dat er op dit moment wel heel veel bomen tegelijkertijd verdwijnen. Vooral in de wijk Hoornsemeer en het gebied…

nieuws

Plannen Hampshire Hotel mogen doorgaan

Het Hampshire Hotel mag haar plannen voor de noordoosthoek van het Hoornsemeer uitvoeren. De Raad van State heeft de bezwaren van diverse omwonenden niet ontvankelijk verklaard.

nieuws

Hampshire hotel aan het meer gaat door

De plannen van het Hampshire hotel om de noordoosthoek van het Hoornsemeer uit te breiden gaan door. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde woensdag voor het voorstel van het Stadsbestuur om het bestemmingsplan te wijzigen.

nieuws

Raad lijkt vóór plannen Hampshire Hotel

Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt voor de plannen van het Hampshire Hotel te stemmen. De noordoosthoek van het Hoornsemeer wordt groter gemaakt zodat het hotel aan het water komt te liggen.

nieuws

Plannen Hampshire Hotel gaan door

De gemeente heeft vrijwel alle bezwaren tegen het bestemmingsplan van de noordoosthoek van het Hoornsemeer ongegrond verklaard.

nieuws

Tweespalt splijt Hoornsemeer

Er heerst verdeeldheid onder bewoners van de wijk Hoornsemeer. Tot vorige week klonken er voornamelijk negatieve geluiden tegenover de uitbreidingsplannen van het Hampshire hotel.

nieuws

Gemeente danst naar pijpen Hampshire Hotel

De gemeente danst naar de pijpen van het Hampshire hotel, dat vinden de de bewoners van de wijk het Hoornsemeer.

nieuws

Inspraakprocedure Hoornsemeer ‘lachertje’

De bewoners van de Hoornsemeer vinden de inspraakprocedure rond de uitbreiding van het Hoornsemeer richting het Hampshire Hotel een ‘lachertje’.

wijken

Bestemmingsplan Hoornsemeer ter inzage

Het ontwerp Bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer ligt vanaf nu ter inzage. Iedereen mag daar de komende zes weken een zienswijze over indienen.

nieuws

Bewoners balen van plannen Hampshire Hotel

De bewoners van de wijk Hoornsemeer zijn fel tegen de plannen van het Hampshire hotel om de noordoosthoek van het meer uit te graven.

nieuws

GroenLinks: plannen Hampshire tasten landschap aan

De plannen van het Hampshirehotel zijn te grootschalig, dat zegt GroenLinks. Het hotel wil de aanleg van een nieuw paviljoen aan het Nonnengat, de aanleg van een haven en het vergroten van het Hoornse Meer…

nieuws

Uitbreiding Noordoosthoek Hoornsemeer dichterbij

De uitbreiding van de Noordoosthoek van het Hoornsemeer is dichterbij gekomen, nu het stadsbestuur voorstelt om het bestemmingsplan voor dat gebied te wijzigen.

F
U
R