Boekhouding Wijert Welzijn in beslag genomen

wijken
foto: Google Maps

De gemeente heeft de boekhouding van de wijkvereniging Wijert Welzijn in beslag genomen. dat zegt voorzitter Reza Delfani van Wijert Welzijn. De gemeente heeft dat inmiddels bevestigd.

Een gemeentewoordvoerder zegt dat er aanleiding is om de boeken te controleren, maar wil niet zeggen wat de precieze reden is. De kans bestaat namelijk dat er niets aan de hand is.

Wijert Welzijn ligt al een tijd in de clinch met diverse instellingen over de bestedingen van de wijkgelden in De Wijert.

 

Deel dit artikel:

 1. Dus Wijert Welzijn is kritisch naar de besteding van gemeenschapsgeld (lokaal akkoord}. En nu wordt de boekhouding in beslag genomen door de gemeente. En wie controleert de besteding van het geld uit het lokaal akkoord? Zou de aanleiding zijn dat de gemeente niet op een goed werkend en kritische bewonersorganisatie zit te wachten? Die ruikt naar intimidatie.

  1. Helemaal mee eens. Maar je kunt alleen reageren op de informatie die je krijgt. En op dit moment vind ik het wel heel raar dat de boekhouding van een bewonerscommissie in beslag wordt genomen nadat ze in verzet zijn gekomen over de besteding van het geld uit het lokaal akkoord.

 2. Laten ze ook maar in Beijum kijken, daar heeft iem. drie verschillende petten op, zitting in het wijkteam, bestuurslid van de bew.ver. en ook nog eindredacteur van de wijkkrant. Ons kent ons. Geen verslaglegging wijkgelden, no transparantie.

  1. Als je het over de duistere appartsjik Wim K. hebt, dan kun je er PvdA-lid en medewerker van RO/EZ aan toevoegen. Met andere woorden: vijf petten.

   Met vriendelijke groet

 3. Als ik de Stadspartij was, dan wist ik het wel. De heer Delfani benaderen voor verkiesbare plek op de lijst.

  Intelligente, eerlijke en sterke kerel. En met een goede kop; iets wat electoraal ook voordelig schijnt te zijn).

  Met vriendelijke groet

 4. Ook bij de Stadspartij zijn er mensen met conflicterende belangen MChamer… En met een stuk of 10 petten op. Jammer genoeg niet alleen iets voor de PVDA.

 5. En overigens de lijsttrekker van de Stadspartij … mijnheer Prummel woont toch ergens in de buurt? Waarom moet het eerst in de pers komen voordat er door de Stadspartij er aandacht aanbesteed? Maar dat lijkt wel ongeveer de standaard bij de Stadspartij… kwa inzit, dossierkennis en commissiewerk ver onder de maat. Maar o o wat een grote bek in de pers.

 6. Delfani heeft een dwingende manier om zijn ideeen en plannen te presenteren (in
  elk geval een keer heeft hij aangegeven dat hij formeel bezwaar zal maken als zijn
  voorstel niet wordt aangenomen);
  • Delfani maakt zakelijke dingen persoonlijk en lijkt zich persoonlijk aangevallen te
  voelen. Daarbij kan hij zich emotioneel uiten, wat voor sommigen intimiderend
  over komt. (De heer Delfani zelf zegt hierover in het interview dat hij hard wil
  onderhandelen “op de zaak”, maar na afloop in het persoonlijk contact weer
  vriendelijk is. “Zoals politici met elkaar omgaan”.);
  • Delfani wil dat de dingen op zijn manier gebeuren. Maar hij regelt zijn zaken (afspraken)
  dan niet effectief, waardoor ze blijven liggen. (Respondenten geven
  hiervan voorbeelden. Deze komen deels ook voor in het interview met de heer
  Delfani, maar dan in een enigszins ander daglicht;
  • Delfani trekt activiteiten naar zich toe. Hij lijkt er eerder op te zijn gericht zijn
  bewonersorganisatie groter en bdangrijker te maken, dan de belangen van bewoners
  te dienen;
  • In aanvulling op het vorige: Delfani probeert greep te krijgen en te houden op de
  gelden die in wijkprojecten en de bewonersorganisatie rond gaan;
  • Delfani zoekt snel de strijd op;
  • Delfani wil snel ‘opschalen’. Bij alles dat hem niet bevalt gaan er in de mail
  cc’tjes naar hogere managementlagen (programmaleider, directeur, wethouder).

 7. Geachte heer Onpartijdig van Nieuw Lokaal Akkoord,
  Uw heeft een ding vergeten te zeggen dat dit verhaal komt uit een eenzijdig onderzoek rapport de heer Willemse hij had opdracht van College om mij uitschakelen van uit Wijert. Mijn bezwaren op Nieuw Lokkaal Akkoord is juridische probleem “omdat het in strijd is met het algemene bestuurrecht, wet privaat recht Wgr en de Nederlandse Grondwet” en projecten zonder draagvlak.
  Motivatie gronden Algemene bestuursrecht:
  Het uitgeven van gemeenschapgeld valt onder de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat leden van het wijkteam die geen ambtenaar zijn ( bijvoorbeeld medewerker van een corporatie of burger) niet bevoegd zijn om een aanvraag subsidie te beoordelen ( artikel 1 Ambtenaar wet en artikelen 1:1Awb, 3:1 Awb, 3:2 Awb, 4:21 lid 1 Awb en art. 4:23 lid 1 Awb ). Een persoon of college kan op grond van een wettelijk voorschrift beschikken over een bevoegdheid tot het nemen van een besluit. In dit geval kan het bestuursorgaan waaronder die persoon of dat college werkzaam is, per geval of in het algemeen instructies geven over de uitoefening van deze bevoegdheid (art. 10:22 Awb.). Personen die niet bevoegd zijn zoals in bovengenoemde wetten bedoelt en wel hebben besloten om deze wetten te overtreden kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.
  Motivatie gronden Privaat recht:
  Publiek-private samenwerking op grond van de Wgr op grond van artikel 93 en 96 Wgr biedt deze wet openbare lichamen de mogelijkheid voor samenwerking tussen openbare lichamen en een of meer andere rechtspersonen dan openbare lichamen.
  Machtiging Kroon is een voorwaarde voor toetreding tot de GR door een private rechtspersoon.Het besluit omtrent machtiging van de Kroon is te beschouwen als een beschikking in de zin van artikel 1:3 lid 2 Awb. In de praktijk zal de Kroon erop letten of de marktpartij, alvorens te beslissen over het verzoek tot machtiging, door de overige deelnemers aan de GR is toegelaten. Onder de oude Wgr zijn ongeveer veertig privaatrechtelijke rechtspersonen gemachtigd om deel te nemen aan een GR met gemeenten.
  In de meeste gevallen betrof het instellingen die een algemeen belang dienden, zoals kruisverenigingen, onderwijsinstellingen, gasbedrijven en ziekenhuizen. Het lastige is echter dat de criteria op grond waarvan de Kroon besluit om wel of geen machtiging te verstrekken aan een privaatrechtelijke rechtspersoon voor deelname aan een GR niet op voorhand duidelijk zijn. Een ander lastig punt is dat de Kroon steeds de mogelijkheid heeft om de machtiging in te trekken. Bovendien heeft de administratieve rechter in geval van een weigering van de machtiging weinig houvast, omdat de Wgr geen inhoudelijke criteria geeft voor toetsing door de Kroon.
  Conclusie:
  De gezamenlijke corporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Woonstade, Patrimonium vallen buiten deze wetten en de samenwerkingovereenkomst tussen Gemeente Groningen en de corporaties is in strijd met het algemeen bestuurrecht, wet privaat recht Wgr en Nederlandse Grondwet. Het ontbreken van een bezwaarprocedure bij de verstrekking van de subsidies is een tweede probleem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *