“Snelle aanpak spoorproblemen Zwolle noodzakelijk”

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

De fracties van de PvdA in de vier noordelijke provincies vinden dat de knelpunten in de spoorinfrastructuur rondom Zwolle snel opgelost moeten worden. Gebeurt dit niet dan komt de bereikbaarheid van het Noorden volgens de fracties onder druk te staan.

Volgens de PvdA zijn er twee problemen. Het eerste knelpunt bevindt zich tussen Zwolle en Herfte op het baanvak van Zwolle naar Meppel. Bij Herfte liggen een aantal wissels waar de treinen vanuit de richting Emmen op dezelfde sporen komen als de treinen vanuit Groningen en Leeuwarden. Door een capaciteitstekort betekent dit dat treinen regelmatig op elkaar moeten wachten waardoor vertragingen ontstaan.

Het tweede probleem bevindt zich tussen Zwolle en Hattemerbroek, bij de afsplitsing van de nieuw aangelegde Hanzelijn. De treinen vanuit Amersfoort en Lelystad maken vanaf Hattemerbroek tot Zwolle gebruik van dezelfde sporen waardoor volgens de PvdA ook hier een capaciteitstekort bestaat. Om deze problemen op te lossen willen de socialisten dat de negentig miljoen euro, die niet gebruikt werd bij de aanleg van de Hanzelijn, besteedt wordt aan het oplossen van de knelpunten.

Volgens de PvdA kan met de negentig miljoen euro nieuwe baanvakbeveiliging (ERTMS, red.) tussen Hattemerbroek en Zwolle aangelegd worden, waardoor treinen elkaar sneller op kunnen volgen. Tussen Zwolle en Meppel moet een extra spoor aangelegd worden en ook hier moet ERMTS geïnstalleerd worden. Een bedrag van honderdzestig miljoen euro is reeds door de Tweede Kamer hier beschikbaar voor gesteld.

Deel dit artikel: