Herdenkingskrans voor Friese trots

Het Fries verdwijnt als zelfstandige studie aan de Rijksuniversiteit Groningen en dus gingen de Friezen de straat op om voor het Academiegebouw te protesteren.

Er vond onder de Friese vlag een herdenkingsdienst en een kranslegging plaats om op deze manier het vak Oud Fries, onderdeel van de studie, te gedenken. Deze herdenkingsdienst was georganiseerd door de Friese studievereniging Skanomodu en studentenvereniging Bernlef om zo hun geluid te laten horen tegen de plannen van staatssecretaris Halbe Zijlstra om de Friese taal en cultuur bij de Europese talen en culturen onder te brengen.

De Friese taal was in eerste instantie beschermd door het Rijk omdat het officieel de tweede taal is van Nederland maar Zijlstra vindt Fries als aparte niet meer van deze tijd. Daarnaast ziet hij niks in financiële garanties van het Rijk voor het in stand houden van de opleiding.

Ook Nynke Beetstra van de Fryske Nasionale Partij vindt het belangrijk dat het Fries als zelfstandige taal aan de Rijksuniversiteit gegeven zal worden en is bang dat de aandacht voor het Fries binnen het onderwijs nog minder zal worden.

Deel dit artikel: