Stadjers kunnen aangifte doen via scherm

Het virtueel aangiftepunt op het politiebureau aan de Rademarkt in de binnenstad werkt naar behoren. Eind februari konden Stadjers al kennis maken met deze manier van aangifte doen, maar het systeem kreeg te maken met problemen.

Sinds begin april zijn de problemen verholpen en kan er gebruik worden gemaakt van het virtueel aangiftepunt. Bij dit systeem bevindt een agent zich in een andere ruimte en neemt de aangifte af via een scherm.

Het aangiftepunt is een proef om te kijken hoe techniek gebruikt kan worden voor burger en de politie. De proef wordt beëindigd als er 200 virtuele aangiftes zijn gemeld.