Provincie stelt 750.000 euro beschikbaar voor betere waterkwaliteit en klimaatneutrale landbouw

nieuws
Foto: 👀 Mabel Amber, who will one day via Pixabay

De provincie Groningen stelt samen met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s ruim 750.000 euro subsidie beschikbaar voor projecten die de waterkwaliteit moeten verbeteren. Ook worden met het geld projecten ondersteund voor klimaatneutrale landbouw.

De projecten zijn nodig omdat de landbouwsector steeds meer te maken krijgt met de gevolgen van de klimaatverandering, waarbij soms teveel en soms te weinig neerslag valt. De subsidie gaat naar twee nieuwe projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Eén van de projecten is Klimaatboeren, waarin agrariërs in het gebied van Noorderzijlvest kennis kunnen opdoen en uitwisselen over de gevolgen van klimaatverandering voor hun bedrijf en wat er gedaan kan worden om een bedrijf klimaatbestendig te maken.

In het gebied Hunze en Aa’s krijgt het project Reductie Perceel- en Erfemissie subsidie. Bij dit project wordt gekeken naar de uitvoering van maatregelen om perceel- of erfemissie tegen te gaan of te voorkomen. De emissie is de hoeveelheid verontreinigende stoffen die uit een bron komt. Bij dit project gaat het om het risico van verontreinigende stoffen van gewasbeschermingsmiddelen.

Het is niet voor het eerst dat er projecten worden opgestart. Uit eerdere subsidierondes zijn tien projecten voortgekomen die afgerond of in uitvoering zijn.