Raad stemt in met nieuwe parkeermaatregelen maar schiet daarbij wethouder wel voor 100.000 euro in de voet

nieuws
Foto: Joris van Tweel

De gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met het nieuwe parkeerplan. Het plan bestaat uit veertien onderdelen die consequenties gaan hebben voor vrijwel iedereen die een auto bezit dan wel in een auto de stad bezoekt.

De afgelopen periode is er diverse keren gesproken over het parkeerbeleid dat het College wil invoeren. Het plan heeft als doel dat er minder auto’s in de openbare ruimte komen te staan zodat er meer ruimte is voor groen en ontmoeting. Het betaald parkeren wordt ingedeeld aan de hand van vier zones. In de tweede zone wordt betaald parkeren op zondag ingevoerd. In de derde zone blijft op zondag gratis parkeren mogelijk. In de vierde zone is parkeren ook op zaterdag gratis. In de eerste en tweede zone wordt betaald parkeren uitgebreid tot middernacht.

Het parkeren bij de winkelcentra zal gelijk worden getrokken, waarbij voor de eerste negentig minuten vijftig cent zal worden betaald. Bewoners in een groot deel van de tweede zone mogen nog maximaal één auto voor de deur hebben staan, een tweede auto moet geparkeerd worden in bijvoorbeeld een parkeergarage waar een commercieel tarief voor betaald moet worden. Deze laatste regel gaat pas gelden als er een verhuizing plaatsvindt.

Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Op het linker kaartje de huidige zones, rechts de nieuwe situatie. De rode zone is de eerste zone. Oranje is de tweede zone. Grijs/blauw is de derde zone en groen zone vier.

Startsaldo bezoekersvergunning
Voor de vergadering was een groot aantal amendementen ingediend. Met een amendement kun je een deel van een plan aanpassen. De ChristenUnie, Partij voor het Noorden, SP en Partij voor de Dieren stelden voor om het startsaldo bij een bezoekersvergunning van honderd uur per jaar te verhogen naar 150 uur. De partijen vinden de honderd uur aan de krappe kant. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer is tegen het voorstel. “Bij dit beleid hebben we een aantal uitgangspunten. Het pakket bestaat uit veertien maatregelen die samen één geheel vormen. Het is op elkaar afgestemd. Belangrijk is dat we er financieel niet op achteruit gaan.”

En daar wringt voor Broeksma de schoen: “Als we dit amendement aannemen dan gaat het extra geld kosten. We hebben het dan over kosten die niet gedekt zijn. We lopen een scheur in de broek op, waarbij die scheur structureel elk jaar zal optreden.” Volgens de wethouder gaat het waarschijnlijk jaarlijks om een bedrag van 100.000 tot 125.000 euro. Ondanks het duidelijke advies van Broeksma kiest de gemeenteraad haar eigen weg. Van de 43 raadsleden stemmen er 31 voor en 12 tegen, waarmee het amendement is aangenomen. Benni Leemhuis van GroenLinks: “Mijn fractie vindt een ton acceptabel. Mocht het de komende jaren financieel toch uit de pas gaan lopen dan hebben we alsnog de mogelijkheid om aanpassingen te doen.”

Kosten bijkopen parkeeruren voor bewoners verlagen
De fracties van VVD, CDA en PVV dienden tijdens de vergadering een voorstel in waarbij de kosten voor het bijkopen van parkeeruren voor bewoners verlaagd wordt en het aantal basisuren verhoogd wordt. De partijen geven aan dit belangrijk te vinden omdat ze vinden dat betaald parkeren geen melkkoe mag zijn voor de gemeente. Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Dit plan heeft grote financiële gevolgen. Daar kunnen we niet mee instemmen.” Etkin Armut van het CDA: “De financiële effecten voor de gemeente zouden toch geen rol moeten spelen bij het parkeren? Parkeren is dus wel degelijk een melkkoe voor de gemeente.” Pechler: “Nee. Maar de gemeente staat voor grote financiële uitdagingen. Als we dit parkeerpakket gaan herzien dan heeft dit financiële gevolgen.”

Broeksma is het met Pechler eens. “Dankzij het voorstel zal er sprake zijn van een aantrekkende beweging. Parkeren wordt interessanter omdat iemand in de maand niet meer dan 200 euro gaat betalen. Daarnaast heeft het wijzigingen van dit onderdeel grote gevolgen waardoor de gemeente zo’n 600.000 euro aan inkomsten mis gaat lopen.” Het voorstel wordt uiteindelijk verworpen.

Gratis parkeren op Nieuwjaarsdag
Waar wel mee wordt ingestemd is het gratis kunnen parkeren op Nieuwjaarsdag. Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Het lijkt ons een mooi gebaar dat op 1 januari gratis geparkeerd kan worden in de stad.” Broeksma is het daar mee eens. “Bij dit plan ontbreekt de financiële dekking. Ondanks dat winkels op deze dag open kunnen zijn en er evenementen gehouden kunnen worden kan ik mij voorstellen dat het wel lekker is om zonder gedoe te kunnen parkeren.” Dat vindt de raad ook: 35 raadsleden stemmen voor, 8 tegen.

Betaald parkeren tot 19.00 uur in de wijken
Ook een voorstel van de SP om de tijdvensters voor het betaald parkeren aan te passen, dat gesteund wordt door de ChristenUnie en de PvdA, krijgt de handen op elkaar. Jurrie Huisman: “In het nieuwe plan wil het College het betaald parkeren in woonwijken tot 21.00 uur laten gelden. Dat heeft een negatieve invloed op bijvoorbeeld activiteiten in wijkcentra in De Hoogte en de Oosterparkwijk. Wij denken dat het goed is om met twee eindtijden te gaan werken. In de binnenstad en omliggende wijken kun je een eindtijd van 00.00 uur hanteren, in alle andere gebieden 19.00 uur.” Broeksma geeft als advies dat deze afweging aan de raad is. De raad stemt uiteindelijk in, waarbij 31 raadsleden voor stemmen en 12 tegen.

Blauwe parkeerschijf
Verreweg het grootste deel van de voorstellen haalde geen meerderheid. De VVD wil bijvoorbeeld dat er gratis geparkeerd kan worden in wijkwinkelcentra met behulp van een blauwe schijf. Rik Heiner: “Elders in het land kan er met blauwe schijven gewerkt worden, hier kan dat niet. De wethouder zegt dat er niet op gehandhaafd kan worden. Door mensen te laten betalen bij deze winkelcentra jagen we ze weg. Ze gaan voor hun boodschappen naar Assen, Zuidhoren, Roden of Drachten. Wanneer mensen eenmaal weg zijn, komen ze niet terug.” Leemhuis: “Het werken met een blauwe schijf kost veel geld. De manier van werken is heel duur. Door automobilisten vijftig cent voor de eerste negentig minuten te laten betalen kunnen we veel goedkoper werken, waardoor er geld overblijft voor andere zaken.” Heiner: “GroenLinks is volgens mij heel bang dat met een blauwe schijf niet iedereen gecontroleerd wordt. Is dat erg? Nee. Mijn fractie vindt het prima als er zo nu en dan eens iemand tussen de controles door glipt.”

Broeksma verwijt de VVD-fractie het niet te begrijpen: “Blauwe parkeerschijven kunnen we niet handhaven. Als mensen een parkeerrecht kopen dan kunnen we daarop controleren met onze scanauto.” Heiner: “Als in de binnenstad een fiets tien centimeter buiten een vak staat dan lukt het prima om daar op te handhaven, maar als het om een blauwe schijf gaat dan kan dat niet. Hoe kan dat?” Broeksma: “In onze stad hebben we blauwe zones. En het werkt gewoon niet goed. Wij vinden een gelijk speelveld heel essentieel. En een tarief van vijftig cent voor de eerste negentig minuten vinden wij niet duur.”

Maatwerk bij tweede parkeervergunning
De VVD vangt ook bot bij een voorstel om maatwerk toe te passen bij bewoners die voor hun werk een tweede parkeervergunning nodig hebben. In meerdere wijken rond de binnenstad krijgen bewoners straks nog maar één parkeervergunning per huishouden. Een eventuele tweede auto moet dan tegen commercieel tarief in een parkeergarage staan. In de betreffende buurten moet een uitsterfbeleid komen. Heiner: “Ik heb het al vaker over Peter en Tineke gehad. Peter heeft een klusjesbedrijf, Tineke werkt op een garnalenpellerij in Zoutkamp. Beide zijn ze afhankelijk van een auto omdat je niet met het openbaar vervoer om 06.00 uur in Zoutkamp kunt zijn. Kunnen we hier niet maatwerk op toepassen? Dat we bij zulke situaties coulant om gaan?”

Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “Maar wat als Tineke werkloos raakt? Of Peter gaat met pensioen? Denkt u dan dat ze direct naar het gemeentehuis lopen om hun vergunning weer in te leveren?” Heiner: “Mijn partij werkt vanuit vertrouwen en maatwerk. Wij geloven in de kracht van mensen.” Broeksma vindt het een slecht plan: “Dit is niet uit te voeren. Als gemeente zullen we moeten controleren op arbeidsovereenkomsten. En wat als je tijdelijk werkloos bent of met pensioen gaat? Wij kunnen dit niet toetsen.” Uiteindelijk stemmen 34 raadsleden tegen en 9 voor.

Wijken toevoegen aan vierde zone
Ook plannen om wijken als De Wijert, Tuinwijk, Selwerd, Paddepoel en De Hoogte toe te voegen aan de vierde zone halen het niet. Broeksma: “Als we deze wijken toe gaan voegen tot de vierde zone dan betekent dit dat er op zaterdagen gratis geparkeerd kan worden. Deze wijken worden dan parkeermagneten. Mensen die in de buurt willen winkelen of een evenement willen bezoeken, zullen hun auto in deze wijken gaan plaatsen. Dat lijkt ons geen goed plan.” Al deze voorstellen worden dan ook weggestemd door de raad.

Uiteindelijk wordt het hoofdvoorstel met ruime meerderheid aangenomen: 34 raadsleden stemmen voor, 9 tegen. De nieuwe parkeerplannen worden op 1 januari volgend jaar ingevoerd.