Fracties hebben problemen met nieuwe parkeermaatregelen: “Iets goedkoper maken maakt iets anders duurder”

nieuws
Foto Joris van Tweel. Parkeren.

Een groot aantal fracties heeft op- en aanmerkingen bij het nieuwe pakket parkeermaatregelen dat de gemeente in 2025 wil invoeren. Naar aanleiding van de plannen is een groot aantal moties en amendementen aangekondigd.

“Ik moet deze vergadering nog eens rustig terugkijken om alles op een rijtje te zetten”, vertelt SP-raadslid Jurrie Huisman aan het einde van de vergadering. In anderhalf uur nam de gemeenteraad het volledige pakket door, waarbij in hoog tempo kris kras door de plannen werd gevlogen. In de vergadering ging het over vijftien verschillende maatregelen die ingevoerd gaan worden. Het grote doel van het pakket is om ruimte vrij te maken voor lopen, fietsen en om de leefkwaliteit te verbeteren door meer groen toe te voegen. De parkeerruimte die er is wordt ingezet voor bewoners en hun bezoekers; voor wildparkeerders is geen ruimte meer. Daarnaast denkt de gemeente een pakket te presenteren dat voor de inwoners duidelijk is, maar dat ook goed te handhaven is.

Vincent Boswijk (D66): “Het wordt duidelijker”
Daar zijn de meeste fracties het over eens. Vincent Boswijk van D66: “In het nieuwe plan gaan we van schillen naar zones. De lappendeken van regimes wordt geharmoniseerd. Niet de afstand tot het centrum is leidend, maar het aanbod aan voorzieningen is bepalend. Mijn fractie kijkt positief aan tegen deze harmonisatie omdat het voor mensen veel duidelijker wordt.” Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Eerder dit jaar hebben we ook over dit onderwerp vergaderd. Wij zijn blij dat naar aanleiding van deze vergadering de uitbreiding van de tijdsvensters wordt aangepast van 00.00 uur naar 21.00 uur. Op dit moment bestaat de tweede zone uit een lappendeken aan tijdsvensters waarop het parkeren geldt. Dit wordt nu 21.00 uur. Daarmee is voor ons de angel er uit en ligt er een weloverwogen pakket.”

Jurrie Huisman (SP): “Men zegt dat het goedkoper wordt, maar het wordt duurder”
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? In het plan wordt een nieuwe bezoekersvergunning ingevoerd. Voor een tarief van 25 euro kan er honderd uur per jaar geparkeerd worden. Er kunnen uren bijgekocht worden voor vijftig cent per uur tot een maximum van achthonderd uur per jaar. De SP ziet dit niet zitten. Jurrie Huisman: “Er wordt gezegd dat mensen minder geld kwijt zijn, maar wij denken dat het juist duurder wordt. Het bijkopen van uren is een slecht idee. Iemand die nu zestien uur per week parkeert is straks 375 euro kwijt, terwijl dit nu nog 91 euro is. Dit kunnen wij gewoon niet steunen.”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Onderzoek of honderd uur voldoende is”
De Partij voor de Dieren stelt op dit punt een evaluatie voor. Pechler: “Wij denken aan een motie of amendement waarmee we de wethouder willen oproepen om te onderzoeken hoeveel bewoners na een jaar genoeg hebben aan de honderd uur.” Andere partijen waaronder D66 gaan dit voorstel steunen. Boswijk: “De verwachting is dat met dit onderdeel 77 procent van de huishoudens er onder de streep op vooruit zal gaan. Maar het is heel goed om te kijken naar het daadwerkelijke gebruik.”

Rik Heiner (VVD): “Deze verhoging is asociaal”
Onderdeel van de plannen is ook het verhogen van het kortparkeertarief van parkeergebieden in de tweede zone. Dit gaat van 2,70 euro naar 4,50. Rik Heiner van de VVD: “Dit is asociaal. Een verhoging van deze proporties gaat alle perken te buiten.” De VVD hekelt daarbij ook het participatieproces. “Er is weinig tot geen participatie geweest, terwijl draagvlak belangrijk is. Deze coalitie heeft er de mond van vol, maar het lijkt alleen op papier te bestaan.”

Marita Wynia (bewoner Hoornse Meer): “Andere buurtbewoners voelen zich murw geslagen”
Heiner staat bij die mening niet alleen. Marita Wynia woont in de Hoornse Meer. Zij spreekt tijdens de vergadering in: “Bij eerdere vergaderingen over dit onderwerp waren we met meer bewoners. Ik ben vanavond wel gekomen, de rest voelt zich murw geslagen en is thuis gebleven. Ze zeiden tegen mij, waarom ga je naar het Stadhuis? Er wordt toch niet geluisterd. Het nieuwe voorstel van de gemeente heeft ons nooit bereikt. Er is van alles beloofd. Dat er betere communicatie zou zijn. Maar we zien daar niks van terug. Het nieuwe parkeerbeleid heeft impact op het sociale leven en leidt tot sociale isolatie.”

Pablo Vermerris (Student & Stad): “Mijn fractie mist de communicatie”
Pablo Vermerris van Student & Stad haakt ook aan op het participatie-onderwerp: “Mijn fractie mist de communicatie. Als er iets gaat veranderen is het belangrijk om dit duidelijk te communiceren. Daar is ook geld voor beschikbaar. In die communicatie zouden wij ook graag willen zien dat wordt uitgelegd wat het financieel betekent voor een bewoner. Wat gaat iemand nu meer of minder betalen?” René Staijen van Stadspartij 100% voor Groningen: “Qua participatie worden twee mini focusgroepen van zes en acht mensen als representatief gezien. Er is bij dit plan niet gekeken naar draagvlak. Het was bij dit onderwerp beter geweest om een referendum te organiseren.” Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer wijst de kritiek resoluut van de hand. Volgens hem is er met veel partijen gesproken en zijn reacties, die bijvoorbeeld via de mail binnenkwamen, meegenomen in de besluitvorming.

Verenigingen
Toch is de situatie ook een zorg voor bijvoorbeeld het verenigingsleven. Zij worden door de nieuwe plannen geconfronteerd met parkeertarieven in de wijken. Als voorbeeld wordt de Oosterparkwijk genoemd waar bezoekers, uit de omtrek, eens in de week klaverjassen of tafeltennissen. Deze mensen krijgen te maken met forse tarieven. Verschillende fracties maken zich hier zorgen over. De SP kondigt aan de komende periode onderzoek te willen doen hoe de situatie nu is. Is er in de avonduren overlast? Zijn parkeermaatregelen nodig? Aan de hand van deze bevindingen overweegt de partij om een motie of amendement in te dienen.

Wethouder Philip Broeksma: “Blauwe zones zijn niet handhaafbaar”
Een ander onderwerp dat de gemoederen flink bezighoudt is het parkeren in wijkcentrumzones. Deze zones gaan ingevoerd worden bij de winkelcentra aan het Helperplein, Selwerd, Van Lenneplaan, Overwinningsplein en in het dorpscentrum in Haren. Hier gaat vijftig cent betaald worden voor de eerste anderhalf uur. Volgens Broeksma is dit de enige betaalbare optie: “Een blauwe zone is hier niet handhaafbaar. Dat kost veel menskracht. Als je er een auto parkeert zul je eerst moeten constateren dat deze auto er staat, om na twee uur opnieuw te controleren of het voertuig nog op dezelfde plek staat. Wij willen een systeem dat handhaafbaar is en dat zorgt voor een gelijk speelveld. Met een wijkcentrumzone moet een bezoeker een parkeerrecht kopen waarbij een scanauto hier op kan controleren.”

Rik Heiner (VVD): “Als mensen eenmaal naar Roden of Drachten gaan ben je ze kwijt”
Heiner van de VVD: “Overal in Nederland kan gewerkt worden met een blauwe schijf. Maar in Groningen kan dat niet. Wij zullen een motie indienen om parkeren in deze zones gratis te maken.” Boswijk van D66 snapt de argumenten van de wethouder: “Maar wij zijn bang dat dit negatieve effecten gaat hebben voor ondernemers. Kunnen we niet eerst een pilot opzetten, om na een jaar te kijken wat de effecten zijn? We overwegen op dit onderwerp een motie of amendement.” Daar reageert Heiner op: “Kunnen we de pilot niet omdraaien naar gratis? De mensen hebben snel de weg gevonden naar Roden of Drachten om daar hun boodschappen te halen. Het is lastig om ze terug te krijgen.” Boswijk: “Ik denk dat het moeilijk is om alles gratis te maken.”

Philip Broeksma: “Alles wat je goedkoper maakt zul je ergens anders in de plannen duurder moeten maken”
Dat bevestigt ook Broeksma. “Voor alles wat je goedkoper wilt maken zal iets anders in dit plan duurder worden. Dat zijn de knoppen die er zijn.” Daarmee reageert de wethouder op verschillende partijen die voorstellen om maatregelen goedkoper te maken. Maar volgens Broeksma is dat gratis bier. “Ik daag de partijen uit om naast het voorstel met een financiële dekking te komen.” Broeksma reageert daarmee bijvoorbeeld op de PVV. Kelly Blauw: “Dit is een idioot plan. Wij stellen voor om het parkeren het eerste uur overal gratis te maken.” Volgens de wethouder is dat onhaalbaar.

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Het bewijst dat het waterbedeffect bestaat”
In het nieuwe pakket wordt ook betaald parkeren ingevoerd in de Wijert-Zuid, Oosterhoogebrug, Hoornse Meer en Stadspark. Benni Leemhuis van GroenLinks: “Het zijn goede en logische voorstellen. Dat er een nieuwe zone in de Wijert-Zuid komt is goed, omdat hier grote parkeerdruk bestaat. Het is ook het voorbeeld dat er een waterbedeffect bestaat.” Heiner: “In de Hoornse Meer komt er in het weekend geen betaald parkeren. Waarom in de Wijert en Corpus wel?” Leemhuis: “Die zones liggen dichter bij de binnenstad, waardoor de parkeerdruk er hoger is.” De wethouder geeft aan dat het betaald parkeren ook wordt ingevoerd op verzoek van bewoners zelf. Heiner: “Maar met wie praat u dan? Ik woon daar en ik ben niet gevraagd. Mijn buurvrouw ook niet. Of vraagt u het alleen aan de leden van GroenLinks die daar wonen?” Op die sneer wordt niet gereageerd.

Rik Heiner: “In onze stad is straks geen ruimte meer voor Peter en Tineke”
Daarnaast stelt de gemeente voor om te gaan werken met één of twee bewonersvergunningen. In wijken van de tweede parkeerzone krijgen bewoners één vergunning. In de tweede zone B en in de derde zone geldt een maximum van twee vergunningen. Broeksma wil gaan werken met een uitsterfconstructie. Voor de huidige bewoners verandert er niets, maar bij verhuizing gaan de nieuwe regels gelden. Heiner: “Ik heb Peter en Tineke al vaker aangehaald. Peter heeft een klusbus en Tineke werkt in Zoutkamp. Ze wonen in de Oosterpoortbuurt en zijn beide afhankelijk van hun auto. Eén van die auto’s zal straks weg moeten. In onze stad is straks geen ruimte meer voor mensen als Peter en Tineke. Ik noem dat Diepenringelite.”

Duidelijk is dat het laatste woord nog niet over het parkeerbeleid gezegd is. De fracties van CDA, Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie en VVD overwegen om moties en amendementen in te dienen. Deze zullen worden behandeld in de eerstvolgende raadsvergadering.