Gemeente: ‘autoknip in Eikenlaan biedt veel voordelen’

nieuws
Foto: Google Maps - Streetview

Het is goed mogelijk om een zogenoemde autoknip in de Eikenlaan te realiseren. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente.

Voor de meeste straten rond de Eikenlaan betekent de knip een afname van het doorgaande verkeer. Daardoor neemt de leefbaarheid in de omliggende wijken toe, verbetert de verkeersveiligheid en neemt de doorstroming van de bussen toe. De gemeente wil daarom de plannen voor de knip verder uitwerken, zodat die in 2026 gerealiseerd kan worden.

Met de knip wil de gemeente ervoor zorgen dat de drukte op de Eikenlaan fors afneemt, door het doorgaande verkeer zoveel mogelijk te ontmoedigen. Dat verkeer moet dan de noordelijke ringweg gebruiken. Dan kunnen ook de bussen vlotter doorrijden en kunnen de plannen voor een ongelijkvloerse fietsoversteek bij het Wilgenpad vervallen. De route naar en van Zernike wordt namelijk steeds drukker. Voor de gemeente lijkt deze locatie het meest geschikt voor een knip.

De leefbaarheid voor bewoners van de Eikenlaan staat steeds meer onder druk, vanwege de geluidsoverlast en de luchtkwaliteit. Ook is het lastig om over te steken, bijvoorbeeld bij de Vensterschool en sporthal Selwerd. Bij ongewijzigd beleid zou het aantal motorvoertuigen op de Eikenlaan per etmaal toenemen van 8.500 nu tot 11.000 in 2040.