Raad van State: gaswinningsbesluit 2023-2024 was niet goed gemotiveerd

nieuws
Foto: Raad van State, Den Haag

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat heeft niet gemotiveerd waarom het Groningenveld in de hele periode van 1 oktober 2023 t/m 30 september 2024 open moest blijven. Dat stelt de Raad van State.

De staatssecretaris heeft niet kunnen motiveren waarom het Groningerveld als reserve nodig was om bij koud weer de leveringszekerheid te waarborgen. Het is namelijk redelijkerwijs uitgesloten dat het vanaf 1 mei nog zo koud kan worden dat productielocaties naar het waakvlamniveau moeten worden gebracht, zodat de productie snel kan worden opgevoerd als dat nodig is om te voorzien in de gasvraag.

De uitspraak betekent dat vanaf 1 mei dit jaar hoe dan ook geen gas meer mag worden gewonnen uit het Groningenveld. Dat levert echter geen nieuwe situatie op, want met ingang van 19 april dit jaar was gaswinning uit het Groningenveld al wettelijk verboden.

De provincie Groningen, enkele Groningse gemeenten, waterschappen en de Veiligheidsregio Groningen gingen vorig jaar allemaal in beroep bij de Raad van State. Zij vonden het ‘koudeperiodescenario’ onduidelijk en innerlijk tegenstrijdig. De Groninger Bodem Beweging vond dat er onder geen enkele omstandigheid meer gas uit het Groningenveld mag worden gewonnen. De NAM vindt dat de staatssecretaris het veld vanaf 1 april 2024 had moeten sluiten, omdat het zogenoemde koudeperiodescenario zich dan niet meer voordoet en zij geen kosten hoeft te maken om productielocaties te blijven onderhouden.

Met deze uitspraak komt er een eind aan een reeks van uitspraken die de Raad van State de afgelopen jaren heeft gedaan over besluiten van de regering rond de gaswinning in Groningen. Vorige maand stemde de Eerste Kamer in met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld. Op grond van deze wet is gaswinning daar sinds 19 april verboden.