Petitie om serieus werk te maken van ateliers 850 keer ondertekend: “We willen zekerheid”

nieuws
Foto: Albrecht Fietz via Pixabay

De petitie die de gemeente oproept om serieus werk te maken van ateliers in de gemeente is inmiddels 850 keer ondertekend. In de gemeente staan de bestaande ateliers onder druk.

Ongeveer zes weken ging de petitie van start. “Er zijn al flink wat handtekeningen verzameld maar eigenlijk zouden we er nog veel meer willen”, laat Wilma Vissers van de Kunstenbond weten. “Voor de zomer gaat de gemeenteraad praten over de toekomst van broedplaatsen. Onderdeel daarvan zijn ook ateliers voor kunstenaars en creativelingen.” Ondertussen staat het aantal ateliers voor beeldend kunstenaars in de gemeente nog altijd onder druk. Er zijn zo’n 150 kunstenaars die niet de beschikking hebben over een atelier. Voor de beschikbare ruimtes zijn dan ook lange wachtlijsten.

Broedplaatsenbeleid
In vergelijking met andere steden ligt het aantal ateliers in Groningen laag. Per 100.000 inwoners zijn er 26 ateliers. In Maastricht zijn dit er 166, in Utrecht zijn er 161, Arnhem heeft 137 en Amsterdam 127. In de gemeente is de hoeveelheid atelierruimte gekoppeld aan het Broedplaatsenbeleid. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om het aantal vierkante meters voor broedplaatsen te verhogen. Maar concrete resultaten zijn daar nog niet in geboekt.

De Biotoop
Sterker nog: het broedplaatsenvraagstuk is omgeven met vraagtekens. Op dit moment zijn de meeste broedplaatsen gevestigd in Backbone aan de Travertijnstraat en in De Biotoop in Haren. Vorig jaar heeft de gemeente aan de gebruikers en bewoners van De Biotoop laten weten dat zij rekening moeten houden met een vertrek voor 1 januari 2028. Volgens de gemeente is het financieel onverantwoord om het complex langer in stand te houden, omdat de panden verouderd zijn en op termijn veel onderhoud nodig hebben.

Backbone
Datzelfde geldt voor Backbone. Aan de Travertijnstraat wordt de komende jaren een nieuwe wijk gerealiseerd. In de gemeenteraad is er een meerderheid die het pand wil behouden. Vanaf de jaren zeventig tot 2012 was het in gebruik als middelbare school. De laatste jaren biedt het onderdak aan ruim honderd startende bedrijfjes. De raad wil het gebouw behouden vanwege de architectonische waarde. Het idee is dat het casco blijft staan en dat het gebouw vervolgens opnieuw opgebouwd gaat worden. Het is echter onbekend of er dan opnieuw broedplaatsen in het pand komen.

“Gaspedaal vol blijven intrappen”
Vissers: “Voor de lange termijn is er geen duidelijkheid en geen zekerheid. Daarom moeten we het gaspedaal vol blijven intrappen om hier aandacht voor te vragen.” De wens is om in Groningen het aantal ateliers naar driehonderd te brengen, die samen een oppervlakte hebben van 10.000 m². In combinatie met voldoende broedplaatsen gaat het totale bestand naar een oppervlakte van 30.000 tot 60.000 m². “Daarbij is het ook belangrijk dat de ruimten betaalbaar zijn. Ons voorstel is ook een kale huurprijs van 50 euro per m² per jaar te rekenen. Om dit te realiseren zal de gemeente moeten gaan samenwerken met ideële beheerders, waarbij marktpartijen buiten beschouwing worden gelaten. Tijdelijke huisvesting zou alleen van toepassing moeten zijn voor starters en start ups, alsook voor kunst die gebaat is bij een tijdelijk onderkomen. Na die tijdelijke periode, van vijf jaar, moet er uitzicht zijn op een permanent onderkomen.”

De petitie is op deze website te vinden.