“Helemaal niet ongebruikelijk dat de landsadvocaat werd geraadpleegd bij uitbreiding azc Sint Petersburgweg”

nieuws
Foto ingezonden

Dat de landsadvocaat werd geraadpleegd om het azc aan de Sint Petersburgweg uit te kunnen breiden is niet een ongebruikelijke stap. Dat laat wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen weten.

Op het terrein wonen op dit moment honderd asielzoekers. De gemeente diende eerder een vergunning in om dit aantal uit te breiden naar zeshonderd. Omdat de grond in eigendom is van de provincie Groningen kwamen de beide overheden aan tafel te zitten. Van Niejenhuis: “Wij hebben aangegeven snel te willen bouwen, de provincie zei, dat is prima, maar dan wel volgens de regels. Aan weerszijden van de tafel zitten dan deskundigen en die kunnen best met elkaar van mening verschillen over de inhoud. En het is dan helemaal niet ongebruikelijk om een extern iemand, of een jurist te vragen, om er met vreemde ogen naar te kijken. En dat is in deze situatie gebeurd.”

Kelly Blauw (PVV): “Houdt dit juridisch allemaal stand?”
Van Niejenhuis reageerde op vragen van de PVV-fractie. Fractievoorzitter Kelly Blauw: “De vergunning om het azc uit te breiden is in eerste instantie geweigerd. Voorheen was op deze locatie een slibdepot gevestigd dat nog niet helemaal afgesloten was. Op dit moment ligt er een gedoogvergunning op tafel. Waar mijn fractie zich zorgen over maakt is de werking van deze vergunning. Want kunnen we hierdoor tijdelijke huisvesting realiseren gedurende de looptijd van de vergunningsprocedure? En kan het dan zijn dat er vluchtelingen geplaatst gaan worden op vervuilde grond? En houdt dit juridisch allemaal stand?”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Er is zich op legalisatie”
De wethouder stelt Blauw gerust: “Het slipdepot bestaat uit vervuilde grond. Maar in dit geval hebben we dit afgedekt een voorzien van een leeflaag dat een meter dik is. Dan spreek je niet meer van vervuilde grond, maar van een gezonde leefomgeving. Daarom is er ook een gedoogbesluit genomen. Een gedoogbesluit wil zeggen dat wij aan de slag kunnen met de bouw, dat er niet gehandhaafd wordt en het belangrijkste is dat er zich is op legalisatie. Er is zicht op een vergunning. Dat betekent dat mensen daar straks ook niet weg hoeven.”

“We hebben haast”
Van Niejenhuis geeft toe dat een gedoogbeschikking een vreemde constructie is: “Maar daar is voor gekozen omdat we haast hebben. Het liefst zou je zoiets vermijden door het eerder met elkaar eens te zijn en je alles in één keer goed kunt regelen en de vergunning er is. Maar vanwege de tijdsdruk is hier voor gekozen, ook omdat de provincie er van overtuigd is dat het een tijdelijke situatie is en er zicht is op legalisatie.”