Gemeentebestuur verwacht met provincie tot een oplossing te komen voor azc Sint Petersburgweg

nieuws
Foto ingezonden

Het gemeentebestuur heeft goede hoop dat er snel een oplossing komt voor de vergunningsaanvraag om het azc aan de Sint Petersburgweg uit te kunnen breiden. Dat liet wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Asielzaken woensdag weten.

De wethouder reageerde daarmee op vragen van de PVV-fractie. Fractievoorzitter Kelly Blauw: “Onlangs is door de provincie een vergunning afgewezen om het asielzoekerscentrum uit te breiden van honderd naar zeshonderd plaatsen. Ondertussen gaan de werkzaamheden echter wel door. Klopt het dat er tegen de regels in wordt gebouwd? Daarnaast maakt mijn fractie zich zorgen over de participatie. Omwonenden hebben wel een brief ontvangen, maar hebben nooit een mogelijkheid gehad tot inspraak.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Intentie is om er uit te komen”
Wethouder Molema vertelt dat er op dit moment niet gebouwd wordt. “Wat er op dit moment gebeurt is dat het slibdepot, dat vroeger op deze locatie zat, wordt afgedekt met een leeflaag. Er is onduidelijkheid of deze werkzaamheden volledig klaar zijn. Dat is ook de reden waarom de vergunningsaanvraag is afgewezen. Het sluiten van een slibdepot is omgeven met regels. Dat moet eerst goed doorlopen worden. Wij zijn als gemeentebestuur in gesprek met de provincie, en onze intentie is om er samen uit te komen.” Molema spreekt van een ingewikkelde locatie, die dus voorheen in gebruik was als plek waar slib werd opgeslagen. “We houden ons aan de regels. We willen dat het veilig gebeurd, en dat er straks niet een asielzoekerscentrum wordt gerealiseerd op een plek die voor de gezondheid niet goed is.”

“Onderdeel is ook om met buurtbewoners in gesprek te gaan”
Molema geeft verder aan dat omwonenden geïnformeerd zijn, maar dat het proces om inspraak te hebben nog op gang moet komen. “Nu de vergunning begin deze maand werd afgewezen is het project on-hold gezet. We willen eerst duidelijkheid van de provincie. Wanneer het slibdepot goed afgesloten is, kunnen we aan de slag met de omgevingsvergunning. Welk bouwwerk zetten we er neer? De schetsen die er nu zijn, die zijn nog niet definitief. Onderdeel van dat proces is ook om met buurtbewoners in gesprek te gaan. Onze ervaring is ook dat buurtbewoners graag mee willen denken. Daar is straks alle ruimte voor.”

Jalt de Haan (CDA): “Door mensen vroeg te betrekken creëer je meer draagvlak”
Jalt de Haan van het CDA geeft aan dat het belangrijk is om omwonenden vroeg in het participatietraject te betrekken. “Als je mensen er vroeg bij betrekt, dan creëer je meer draagvlak.” Ook vertelt hij dat het goed is om naar een breder perspectief te kijken. Blauw van de PVV is niet helemaal gerustgesteld: “Er gaan straks zeshonderd mensen gebruik maken van de voorzieningen in de omgeving. Wij horen geluiden dat mensen zich zorgen maken. Dat ze zich onveilig voelen. Dat de rek er uit is.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Vaak zien we dat het gaandeweg door de buurt omarmd wordt”
Molema is het met het CDA eens om te kijken naar het brede perspectief van opvang in de gemeente. “Asielopvang zit op dit moment voornamelijk aan de oostkant van de stad. Andere vormen van opvang zijn meer verspreid. Daarnaast gaat het veel om tijdelijke voorzieningen. Hoe kun je het op een goede manier spreiden? Daar komen we op terug.” De wethouder begrijpt de zorgen van Blauw: “Ik kan me voorstellen dat mensen zich zorgen maken. Daar ben ik ook niet blind en doof voor. Maar de ervaring leert dat er op de locaties die we al hebben, weinig incidenten gebeuren. Het doel is dat asielzoekers er een veilige en fijne plek hebben. En als men dat heeft, dat het vaak door de buurt ook omarmd wordt.”

Verslaggever Lars Faber maakte een reportage over het onderwerp: