Maandenlange vertraging voor azc Sint Petersburgweg, PVV vindt dat de zaak stinkt

nieuws
Foto ingezonden

De opening van het azc aan de Sint Petersburgweg heeft maandenlange vertraging opgelopen. Gemeente en provincie komen er onderling niet uit en zijn naar de landsadvocaat gestapt. De PVV is geschrokken van de situatie en is van mening dat de hele zaak stinkt.

In januari trok de fractie van de PVV al aan de bel. Fractievoorzitter Kelly Blauw meldde toen dat een vergunningsaanvraag voor de uitbreiding van het azc door de provincie was geweigerd. Ook liet de partij toen weten dat buurtbewoners geen gebruik hadden kunnen maken van de inspraakmogelijkheid. Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) liet kort daarna weten positief gestemd te zijn: “De vergunningsaanvraag is door de provincie afgewezen omdat er onduidelijkheid is of het slibdepot, dat vroeger op deze locatie zat, op tijd is afgedekt met een leeflaag. Het sluiten van een slibdepot is omgeven met regels, maar de intentie is om er samen met de provincie uit te komen.”

Volwaardig azc
Op dit moment zit op de locatie een noodopvang met plek voor 110 asielzoekers. De bedoeling is dat er een vast asielzoekerscentrum komt waar zeshonderd bewoners, waarvan vijftig minderjarigen, terecht kunnen. Deze maand had het in gebruik moeten worden genomen, en ondanks dat er wel werkzaamheden op het terrein zijn verricht, is de verwachting dat het volwaardige azc pas aan het einde van het jaar klaar kan zijn.

Landsadvocaat
In een brief aan de gemeenteraad schrijft Molema: “Omdat de provincie het bevoegd gezag is heeft de gemeente Groningen in oktober vorig jaar een vergunning aangevraagd voor de uitbreiding, welke is afgewezen. De gemeente Groningen en de provincie hebben de afgelopen maanden intensief overleg gehad en gezamenlijk besloten om onafhankelijk advies aan te vragen bij landsadvocaat Pels Rijcken. Over dit advies buigen deskundigen zich momenteel. Op korte termijn verwachten we hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.”

Andere locaties in de stad langer open
In dezelfde brief laat Molema weten dat hierdoor andere noodopvanglocaties in de stad langer open zullen blijven. In december is er een crisisnoodopvanglocatie geopend aan de Peizerweg die drie maanden open zou blijven. Deze locatie blijft nu open tot januari 2025. Dat geldt ook voor de locaties aan de Europaweg, waar door het COA 350 asielzoekers worden opgevangen, en aan de Gideonweg waar 140 asielzoekers verblijven. Deze locaties blijven open tot de oplevering van het nieuwe azc aan de Sint Petersburgweg dan wel voor de duur van maximaal een jaar.

Kelly Blauw (PVV): “Het bestemmingsplan kan alleen gewijzigd worden als je de grond saneert”
Voor de fractie van de PVV in Provinciale Staten is de hele situatie aanleiding om vragen te stellen. En ook de gemeentelijke fractie van de partij maakt zich zorgen. “We hebben ons hier de afgelopen periode in verdiept en hebben ook advies ingewonnen van juristen”, vertelt Blauw. “Wat hier gebeurt is dat een slibdepot gesloten is, er een leeflaag overheen is gelegd, en daar moet een asielzoekerscentrum op komen. Om het azc te kunnen bouwen moet een bestemmingsplan gewijzigd worden, maar dan kan eigenlijk alleen als je de grond saneert terwijl dat niet gaat gebeuren. Dus er wordt iets onmogelijks gevraagd.”

“Dit stinkt heel erg”
Eerder schreef het Dagblad van het Noorden al dat het om een met asbest verontreinigd slibdepot gaat. Blauw: “Mijn collega Robert Rep van de provinciale fractie heeft hier op 8 februari vragen over gesteld of het eigenlijk wel veilig is om zo’n plek te wonen. Er is nog altijd geen antwoord gegeven. En dan rijst bij ons de vraag waarom dit asielzoekerscentrum op deze plek moet komen. Is het omdat de gemeente graag mensen wil helpen, wat heel nobel is. Of is het de gemeente te doen om het geld? Voor elke asielzoekers ontvangt de gemeente een geldbedrag. Maar wil je dan mensen op vervuilde grond laten wonen? Als gezamenlijke fracties vinden wij dit heel erg stinken. Wij overwegen dan ook, in samenwerking met andere fracties, vervolgstappen.”