Provincie geeft gemeente alsnog toestemming voor bouw azc Sint Petersburgweg

nieuws
Foto ingezonden

De provincie heeft de gemeente alsnog toestemming gegeven voor de bouw van een azc aan de Sint Petersburgweg. Dat heeft gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) dinsdagmiddag bekendgemaakt.

Op dit moment zit op de locatie een noodopvang met plek voor 110 asielzoekers. De bedoeling is dat er een vast asielzoekerscentrum komt waar zeshonderd bewoners, waarvan vijftig minderjarigen, terecht kunnen. Deze maand had het in gebruik moeten worden genomen, maar de provincie wilde aanvankelijk geen vergunning afgeven. In een brief aan de gemeenteraad liet wethouder Manouska Molema (GroenLinks) vorige week weten: “Omdat de provincie het bevoegd gezag is heeft de gemeente Groningen in oktober vorig jaar een vergunning aangevraagd voor de uitbreiding, welke is afgewezen. De gemeente Groningen en de provincie hebben de afgelopen maanden intensief overleg gehad en gezamenlijk besloten om onafhankelijk advies aan te vragen bij landsadvocaat Pels Rijcken.”

Slibdepot
Welke precieze rol de landsadvocaat in het proces heeft gehad wordt niet helemaal helder, maar feit is dat de provincie nu alsnog groen licht heeft gegeven. Dat er vertraging is ontstaan heeft te maken met dat de locatie voorheen in gebruik was als slibdepot. Dat depot is nu afgesloten door een deklaag aan te brengen van ongeveer tachtig centimeter dik. Daarmee is de situatie veilig, en kan de provincie de vergunning afgeven. Het is nog niet een definitieve vergunning, want de gemeente moet er voor zorgen dat de afwatering op het terrein in orde wordt gebracht.

“Is het de gemeente te doen om het geld?”
Afgelopen weekend sprak de fractie van de PVV in de gemeenteraad nog haar zorgen uit naar aanleiding van eerdere berichtgeving, waarin gesteld werd dat het om een met asbest verontreinigd slibdepot gaat. Fractievoorzitter Kelly Blauw: “Waarom moet dit asielzoekerscentrum op deze plek komen. Is het omdat de gemeente graag mensen wil helpen, wat heel nobel is. Of is het de gemeente te doen om het geld? Voor elke asielzoeker die we opvangen ontvangt de gemeente een geldbedrag. Maar wil je dan mensen op vervuilde grond laten wonen? Als gezamenlijke fracties vinden wij dit heel erg stinken.”