Bouwwerkzaamheden op Doefmat-terrein van start

nieuws
Foto: Anna via Pixabay

Op het Doefmat-terrein aan de Isebrandtsheerd in Beijum zijn afgelopen week de bouwwerkzaamheden gestart van negen eengezinswoningen en 22 appartementen. Het plan moet in de zomer van 2025 klaar zijn.

Afgelopen week vond er op het bouwterrein een kennismaking plaats tussen het bouwbedrijf dat de werkzaamheden uit gaat voeren en bewoners van de Isebrandtsheerd. Daar kwamen ongeveer twintig belangstellenden op af. Zij werden getrakteerd op koffie. Het bouwbedrijf vertelde dat er bij de werkzaamheden niet geheid zal worden maar dat de palen in de klei gedrukt zullen worden. Deze manier van bouwen zorgt voor minder overlast voor de omgeving.

Basisschool De Doefmat
Op het terrein wordt al langer gewerkt. Afgelopen herfst begon de sloop van voormalige basisschool De Doefmat. Deze school sloot in 2016 noodgedwongen de deuren. Twee jaar eerder hadden basisscholen De Dijk en De Doefmat besloten te fuseren vanwege de dalende leerlingaantallen. Samen ging men verder als De Expeditie. Maar amper twee jaar na de fusie moest de school alweer de deuren sluiten omdat er te weinig leerlingen waren. De sloop werd eerder dit jaar afgerond waarna het terrein bouwrijp werd gemaakt.

Gasloos en aardbevingsbestendig
Het Doefmat-terrein is aangekocht door woningstichting Patrimonium. Patrimonium heeft, samen met de gemeente Groningen, gewerkt aan een plan om nieuwbouw te realiseren op de locatie. De woningen worden verhuurd als sociale huurwoningen binnen de liberalisatiegrens. De woningen worden gasloos en aardbevingsbestendig. Aanvankelijk zouden er veel meer woningen gebouwd worden op het terrein, maar na weerstand uit de wijk werden de plannen aangepast.