Sloop basisschool De Doefmat afgerond

nieuws
Voormalige school De Doefmat Foto: google maps

De sloop van voormalige basisschool De Doefmat aan de Isebrandtsheerd in Beijum is afgerond. Door het slechte weer van de afgelopen periode heeft de sloop langer geduurd.

Het saneren van het terrein begon in november. Basisschool De Doefmat sloot in 2016 noodgedwongen de deuren. Twee jaar eerder besloten basisscholen De Dijk en De Doefmat te fuseren vanwege de dalende leerlingaantallen. Samen ging men verder als De Expeditie. Maar amper twee jaar na de fusie moest de school alweer de deuren sluiten omdat er te weinig leerlingen waren. De afgelopen jaren was het gebouw in gebruik als antikraak. Ook heeft welzijnsinstelling WIJ Beijum een tijd in het gebouw gezeten.

Het terrein wordt op dit moment bouwrijp gemaakt. Het Doefmat-terrein is aangekocht door woningstichting Patrimonium. Patrimonium heeft, samen met de gemeente Groningen, gewerkt aan een plan om nieuwbouw te realiseren op de locatie. De bedoeling is dat er dit jaar gestart wordt met de bouw van negen eengezinswoningen en 22 appartementen. De woningen worden verhuurd als sociale huurwoningen binnen de liberalisatiegrens. De woningen worden gasloos en aardbevingsbestendig. Aanvankelijk zouden er veel meer woningen gebouwd worden op het terrein, maar na weerstand uit de wijk werden de plannen aangepast. Het plan moet in de zomer van 2025 klaar zijn.

Meer informatie, en foto’s, vind je op de website van Beijumnieuws.