Akkoord over Lelylijn als belangrijke verbinding op Europese spoor, lijn moet er in 2050 liggen

nieuws
Foto: Rob Dammers - Deventer ICMm 4056-4066-4032 bij station, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66192410

In Brussel is maandag een akkoord bereikt over het toevoegen van de Lelylijn als belangrijke spoorverbinding op het Europese spoornetwerk. Met het akkoord vraagt de EU aan Nederland om de Lelylijn uiterlijk in 2050 aan te leggen.

De Lelylijn wordt nu definitief toegevoegd aan het TEN-T netwerk. Hoewel Matthijs de Vries (gedeputeerde Fryslân en voorzitter Noordelijke samenwerking Mobiliteit) verheugd reageert op het nieuws, houdt de gedeputeerde een slag om de arm: “Het is goed nieuws dat zowel het Europees Parlement als de lidstaten dit bevestigen met het akkoord. Daarnaast is de kans reëel dat over een aantal jaar de Lelylijn wordt opgewaardeerd naar het uitgebreide kernnetwerk, waardoor de Lelylijn onderdeel zal uitmaken van het Europese HSL-netwerk.”

De Vries kijkt nu verder naar Den Haag, die met geld over de brug moet gaan komen. De partijen die nu aan het formeren zijn, lijken de Lelylijn niet hoog op de agenda te hebben staan: “Een uitdaging is nog wel de financiering. Dit moet tijdens de formatie geregeld moet worden om in 2024 de eerder door het Kabinet toegezegde startbeslissing te kunnen nemen.”

Zowel het Europees Parlement als de Raad moeten nog officieel instemmen met het voorlopige akkoord dat is bereikt door de onderhandelaars. Dat lijkt een formaliteit en gebeurt waarschijnlijk volgend jaar.