Kamer besluit dat er niet getornd wordt aan gereserveerde 3 miljard voor Lelylijn

nieuws
Foto: Rob Dammers - Zenderen NSR ICMm 4204 naar Den Haag, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98535062

De 3 miljard euro die gereserveerd is voor de nog te realiseren Lelylijn moet beschikbaar blijven voor het project. Een motie van GroenLinks-PvdA, ChristenUnie en D66 kon rekenen op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Alleen de fracties van de PVV en SGP stemden tegen.

De 3 miljard werd beschikbaar gesteld bij de formatie van het kabinet Rutte IV. Al langer bestaat de wens om een snelle spoorlijn te realiseren tussen Groningen en de Randstad. Waar eerst nog nagedacht werd over het verbeteren van bestaand spoor, volgde gaandeweg een nieuw plan waarbij er een spoorlijn komt te liggen via Drachten en Emmeloord naar Lelystad. Een uitgebreide en actieve lobby zorgden er voor dat het plan opgenomen werd in de kabinetsplannen. Met de 3 miljard kan de lijn niet aangelegd worden, maar met aanvullingen vanuit Europese en regionale fondsen kan een eerste grote stap worden gezet. Het volledige project gaat waarschijnlijk tussen de 6 en 12 miljard euro kosten.

“Komst van de Lelylijn is zeer gewenst”
In december werd in Brussel nog een akkoord bereikt om de Lelylijn als een essentiële spoorverbinding te gaan zien binnen het Europese spoornetwerk. Duidelijk is ook dat het een project voor de toekomst is, waarbij er ondertussen ook andere infrastructurele projecten in de steigers staan: de realisatie van de Nedersaksenlijn bijvoorbeeld en de aanpak van de ‘flessenhals’ Meppel. “De bereikbaarheid van Noord-Nederland moet beter en de Lelylijn kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren”, laten Kamerleden Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Mpanzu Bamenga (D66) in een motie weten. “De komst is zeer gewenst, en daarom is het belangrijk om reeds gereserveerde middelen voor deze spoorlijn beschikbaar te houden.” Dat vindt ook de meerderheid van de Kamer, waarmee de motie werd aangenomen.

Kernnetwerk
Ook een motie van Grinwis om de Lelylijn op te nemen in het kernnetwerk, waarbij de spoorlijn voor 2040 in gebruik moet worden genomen, haalde een meerderheid. Alleen de PVV, BBB en FvD stemden tegen het voorstel. Grinwis: “De Lelylijn is al genoemd in het uitgebreide netwerk TEN-T (Trans-Europese transportnetwerk, red.), met realisatie voor 2050, maar nog niet in het uitgebreide kernnetwerk, dat uitgaat van realisatie voor 2040.” Het opnemen in het kernnetwerk is een belangrijk signaal in de richting van Duitsland en de Scandinavische landen, omdat het de bedoeling is dat de Lelylijn onderdeel wordt van een groter Europees netwerk.