Groningen en Noord-Drenthe gaan samenwerken bij aanpassingen aan extremer weer

nieuws
Foto via Provincie Groningen

Overheden in Groningen en de kop van Drenthe gaan de komende jaren samenwerken om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen. Die intentie werd vrijdag bekrachtigd met handtekeningen onder de Regionale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie.

De overheden (provincies, gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s en waterbedrijven) hebben afspraken gemaakt om tot en met 2027 samen te zorgen voor betere bestendigheid tegen de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan maatregelen tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden als de energievoorzieningen, de hoofdinfrastructuur en ziekenhuizen. Maar ook aan bewustwording hierover bij inwoners en bedrijven.

“In de uitvoeringsagenda hebben we de strategie vertaald naar concrete gezamenlijke maatregelen”, vertelt Kirsten Ipema, vicevoorzitter van de stuurgroep klimaat binnen de werkregio Groningen/Noord-Drenthe. “Samenwerken is hard nodig om het doel te kunnen halen: een klimaatbestendig en waterrobuust ingerichte regio in 2050.”