Politiek schrikt van incident bij Vindicat: “Burgemeester zal de escalatieladder er bij moeten pakken”

nieuws
Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het incident bij studentenvereniging Vindicat vorige week is voldoende om de escalatieladder op tafel te leggen. Dat laat de fractie van de SP maandagavond weten.

“Vorige week woensdag werd bekend dat het gebouw van Vindicat ontruimd was, nadat personen onwel waren geworden, omdat het in het gebouw erg warm was geworden”, vertelt Hans de Waard van de SP. “In eerste instantie dachten wij als fractie, moeten we hier iets mee doen? Of is er iets gebeurd dat in principe overal zou kunnen gebeuren? We hebben als fractie toen besloten om het de voordeel van de twijfel te geven. Maar nu vanavond deze reconstructie op tafel komt te liggen. Ja, daar zijn wij erg van geschrokken.”

Reconstructie
De redacties van het Dagblad van het Noorden en Sikkom zijn na het incident onderzoek gaan doen, waarbij gesproken is met verschillende betrokkenen en deelnemers aan de introductieweek. Op basis daarvan is er een reconstructie gemaakt. De introductieweek bestond uit twee delen, uit een ‘buitenweek’ en een ‘binnenweek’. Na een aantal dagen buiten de stad te hebben verbleven, kwam vorige week woensdag een groep van 470 eerstejaars in het Vindicat-gebouw aan. De leden werden in een kleine zaal samengebracht, en moesten urenlang zitten op dunne houten planken die op bierkisten waren gelegd. Daarbij mocht er niet gegeten en gedronken worden. In de zaal liep de temperatuur ondertussen flink op, doordat mensen opgepropt naast en achter elkaar zaten.
.
Voor de studenten was het verboden om te hoesten en te kuchen. Dat bleek lastig, omdat veel aspirant-leden verkouden waren. Studenten die zich niet hielden aan de regels kregen een klets water over zich heen. Ondertussen werden er spelletjes gespeeld, zoals het overhoren van rijtjes. Ging het mis, dan moest je een squat (kniebuiging, red.) tegen de muur doen, en werd je bekogeld met water. Uiteindelijk ging het mis bij het zoemen. Daarbij moet je je ogen afdekken met je vingers, en je duimen in de oren stoppen, en een zoemgeluid maken. Twintig tot 25 studenten raken onwel, een meisje moet afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Vindicat bestrijdt het verhaal. Volgens hen zijn er tien mensen onwel geraakt. Alles zou van tevoren besproken zijn met de gemeente, de RUG en de Hanze. Ook mocht er juist vaker gedronken worden en waren er extra airco’s geplaatst.

Tekst gaat verder onder de foto:

Het pand van Vindicat werd vorige week door de hulpdiensten ontruimd. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Hans de Waard (SP): “Dit is het moment om de escalatieladder er bij te pakken”
De Waard: “Het is een reconstructie, waarbij, als dit klopt, dit gewoon heel ernstig is. Er zijn mensen moedwillig in gevaar gebracht, er zijn grenzen overschreden. Je kunt het stempel ‘nalatigheid’ hierop plakken. We hebben in de gemeenteraad al heel vaak gesproken over Vindicat. Door de raad is ook een escalatieladder opgetuigd. Die ladder kunnen we er bij pakken wanneer zich incidenten bij studentenverenigingen voordoen, waarbij ook direct duidelijk is wat het gevolg is van een bepaald incident. Nogmaals, als dit allemaal klopt, dan is het nu het moment om die ladder er bij te pakken. Als we het nu niet doen, wat moet er dan gebeuren om het er bij te pakken?”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Interne aangelegenheid”
Ietje Jacobs-Setz is fractievoorzitter van de VVD. Zij slaat een gematigde toon aan: “Wat ik heel raar vind is het verschil. Zeg maar de lucht die tussen beide verhalen zit. Het bestuur van Vindicat zegt dit, de journalisten van het Dagblad en Sikkom komen met een ander verhaal. Dat daar zoveel verschil in zit, dat verbaast mij heel erg. Wel ben ik blij dat er gelukkig geen ernstig letsel is ontstaan. En voor de rest lijkt mij dit een verhaal dat een interne aangelegenheid is voor Vindicat. Er is daar iets gebeurd, ze hebben de veiligheidsdiensten gebeld, er zijn maatregelen getroffen, en dat lijkt mij voldoende voor nu.”

“Incidenten bij Vindicat komen op één of andere manier altijd naar buiten”
Op de vraag of Jacobs-Setz niet vindt dat dit alle perken te buiten gaat: “Dat kun jij vinden, maar 450 eerstejaarsstudenten van Vindicat die hebben hier voor gekozen. Die weten, als ze zich aanmelden, dat zulke activiteiten er bij horen. En we hebben het nu over Vindicat. Op één of andere manier komen incidenten bij Vindicat altijd naar buiten. Maar denk je dat er op andere plekken niets gebeurt? Vindicat is niet de enige vereniging met ontgroeningen. Bij andere verenigingen zal ook wel eens iets mis gaan. Maar dat horen we niet.”

Hans de Waard: “Wij kijken nu naar onze burgemeester”
De Waard is het daar niet mee eens: “Vindicat zal ongetwijfeld een hele leuke vereniging zijn. Ze doen ook heel veel goede dingen. Maar dit, waar we het nu over hebben, het keert iedere keer terug. Het is een bepaalde cultuur in deze vereniging waarvan is aangegeven dat dit aangepast moet worden, maar het zit zo diep in Vindicat verweven. Ik vind dat een probleem. En ik kijk nu echt naar onze burgemeester. Ik vind dat hij moet handelen, en de escalatieladder er bij moet pakken. En gebeurt dat niet, dan zullen wij als fractie stappen ondernemen.”