Gemeenteraad stemt in met escalatieladder studentenverenigingen, burgemeester minder enthousiast

nieuws
Foto: Joris van Tweel

De gemeenteraad wil dat er een escalatieladder komt waarmee voor studentenverenigingen direct duidelijk is wat voor gevolgen bepaalde incidenten hebben. Dat bleek woensdagmiddag tijdens een interpellatiedebat.

Aanleiding voor het debat was het Kardinge-incident. Vorige week vond bij het Zilvermeer een Vindicat-feest plaats. Na afloop trokken groepen feestgangers richting de bushalte bij Kardinge, die met de bus richting de binnenstad wilden. Die aantallen waren veel groter dan waar bussen voor aangevraagd waren. Feestvierders liepen vervolgens zonder mondkapjes de bussen in, dronken alcohol en rookten sigaretten. Ook werden noodhamers verwijderd en werd op noodknoppen gedrukt. Buschauffeurs en overige reizigers voelden zich zo geïntimideerd dat de politie te hulp moest schieten.

Nuance
Tijdens het debat spreken alle partijen hun afschuw uit. “Vindicat atque Polit”, zegt fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij. “Dat is Latijn voor ‘handhaaft en beschaaft’. Bij deze vereniging merken we hier weinig van. Het lijstje met incidenten is lang, en die wordt langer.” Sijbolts krijgt daarop direct kritiek van fractievoorzitter Steven Bosch van de Student & Stad: “Er is ook een ander lijstje. Vindicat is ook actief bij goede doelen, bij het opzetten van lokale initiatieven. Moet er niet meer nuance komen?” Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP: “Is het niet zo dat slechte daden de goede daden opheffen?” Sijbolts: “Het is goed om positieve punten te benoemen, maar wij zijn het wel met meneer Dijk eens.”

Scherp debat
Het debat is regelmatig scherp te noemen. Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD tegen de aanwezige Vindicat-leden: “Ik vind het stoer dat jullie hier zijn. Het zal niet makkelijk zijn om te horen dat jullie bestempeld worden als uitschot.” Jimmy Dijk: “Niemand heeft dat gezegd, niemand heeft dat woord gebruikt.” Jacobs-Setz: “Ik ben baas over mijn eigen woorden.” Nadat de voorzitter de raadsleden er aan herinnert om via de voorzitter te spreken, zegt Jacobs-Setz: “Het is belangrijk om individuen aan te pakken. We moeten goed kijken, wat gebeurt er, hoe kunnen we dat voorkomen. Vindicat wordt geleid door jonge mensen. De leiding is jong. Zij hebben ondersteuning nodig, hulp nodig.”

Zelfcorrigerend vermogen
Fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA: “Groningen is een studentenstad. Er is in deze stad altijd wel iets te doen, mede dankzij de grote studentenpopulatie. Waar het mij om gaat is het zelfcorrigerend vermogen. Als ik een voorbeeld geef, als ik met vrienden de stad in ga, en we drinken teveel, en er gaat daarna iets mis, dan is er een zelfcorrigerend vermogen om elkaar daar op aan te spreken. Bij Vindicat is dat er klaarblijkelijk niet.” Bushoff noemt een escalatieladder een goede optie. “Het schept helderheid voor de besturen van studentenverenigingen.”

Escalatieladder
Tijdens het debat blijkt dat niet alle partijen iets voor een escalatieladder voelen. De PVV, de VVD en het CDA vinden dat daders gestraft moeten worden, en niet verenigingen in hun geheel. Toch kon de escalatieladder rekenen op een meerderheid. De burgemeester had van tevoren laten weten de motie te ontraden. Schuiling vertelde wel dat hij al in gesprek is met de RuG en de Hanzehogeschool om te bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden om nieuwe incidenten te voorkomen. Schuiling heeft het over een nieuw convenant dat nodig is. Het resultaat van deze gesprekken volgt in november of december.

Er werd ook gestemd over een aantal andere moties. Een motie van de SP en de Partij voor de Dieren, om de horecavergunning van Vindicat in te trekken, haalde geen meerderheid. Ook een motie om Vindicat uit de binnenstad te weren kreeg geen meerderheid.